English version of this page

Satsingen UiO:Livsvitenskap videreføres

Universitetet i Oslos styre har vedtatt at satsingen UiO:Livsvitenskap skal videreføres for en ny femårsperiode.

Bildet viser UiO:Livsvitenskaps styreleder Øyvind Fylling-Jensen.
Øyvind Fylling-Jensen 
Foto: Nofima

- Vi er glade for at UiOs styre har vedtatt å videreføre satsingen. I den  neste perioden vil vi fortsette arbeidet med å styrke tverrfaglig forskning, utdanning og innovasjon innen livsvitenskap. Målet er å sikre at UiOs initiativ for å fremme konvergens innen forskning og innovasjon skal gi en tydelig merverdi. På lengre sikt vil satsingen bidra til å sikre og styrke UiOs nasjonale og internasjonale konkurransekraft innen livsvitenskap, uttaler UiO:Livsvitenskaps styreleder Øyvind Fylling-Jensen.

 

Den tverrfaglige satsingen UiO:Livsvitenskap ble etablert i 2015, og er UiOs største strategiske fellessatsing. UiO:Livsvitenskap ble etablert for å styrke kvalitet og samhandling i forskning; samt for å rekruttere, utdanne og utvikle talenter, i tillegg til å fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse. I første omgang hadde satsingen et fem års perspektiv, altså frem til 2020. Nå har UiOs styre formelt vedtatt en forlengelse av satsingen frem til 2025.

 

Siden etableringen har 14 konvergensmiljøer blitt opprettet, og byggingen av et nytt forsknings- og undervisningsbygg har startet. I det planlagte livsvitenskapsbygget ved UiO skal utstrakt tverrfaglig samarbeid bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Et tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv skal gi høyere kvalitet og relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft. Bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen er også et mål. Livsvitenskapsbygget er planlagt å stå ferdig i 2024.

Publisert 5. mai 2020 14:19 - Sist endret 20. mai 2020 15:42