Akademisk nachspiel: Hukommelse – hva er virkelighet og hva er fiksjon?

Hvordan lager og lagrer hjernen vår minner? Hva er falske minner? Kan falske nyheter få oss til å huske ting som ikke har skjedd? Kan vi stole på vitneforklaringer? Kan andre manipulere minnene våre? Hva er mulig i dag og hva er science fiction? Møt forskere som ved ulike tilnærminger gir oss innsikt i det siste fra forskningsfronten samt mulighetene og utfordringene framover.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Etter åpningskonserten for UiO-festivalen i Universitets aula 12. mai, kan du bli med på akademisk nachspiel om hukommelse i Frokostkjelleren.

Ordstyrer er Per Olav Alvestad som er kjent fra NRK-programmene Newton, Schrödingers katt og Ikke gjør dette hjemme.

Vi får tre korte innlegg deretter sofaprat med ordstyrer.

Du møter:

 • Nevropsykolog Ylva Østby
  Hun er postdoktor i klinisk nevropsykologi ved Psykologisk institutt ved UiO. Hun vil snakke om hvordan hjernen aktivt rekonstruerer minner, en egenskap ved hukommelsen vår som gjør oss sårbare for manipulasjon – ikke bare utenfra, men kanskje aller mest fra oss selv! Betyr dette at vi ikke kan stole på våre egne minner? Og er det egentlig bare en ulempe? 
  Østby forsker på hukommelsesvansker hos personer som har epilepsi. Hun var doktorgradsstipendiat i forskningsgruppa Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC) – ett av UiOs verdensledende forskningsmiljøer. I fjor skreiv hun Å dykke etter sjøhester – En bok om hukommelse sammen med søsteren Hilde Østby. Det er en bok om hvordan hjernen lagrer og henter fram minner, hukommelsesteknikker og hvordan minner trengs for at vi skal kunne forestille oss framtida. 
 • Nevroviter Martha Hvoslef-Eide
  Hun er postdoktor i nevrovitenskap ved Institutt for biovitenskap ved UiO. Hun vil med utgangspunkt i science fiction-filmen Inception fra 2010 diskutere om det er mulig å direkte manipulere minner hos andre ved hjelp av biologiske teknikker. Hun vil gi oss et innblikk i hva et minne er samt hvordan vi lager minner og husker ting.
  Hvoslef-Eide er postdoktor i nevrovitenskap i Marianne Fyhns forskningsgruppe for nevroplastisitet ved Institutt for biovitenskap ved UiO, og har bakgrunn fra atferdsnevrovitenskap ved Cardiff University og University of Cambridge. 
 • Politioverbetjent og ekspert på vitnepsykologi Asbjørn Rachlew (PhD)
  Han gir oss innsikt i om vi kan stole på vitneforklaringer. Kan vitner manipuleres til å tro hva de har sett? 
  Rachlew er politioverbetjent ved Oslo politidistrikt og gjesteforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO. Han har lang erfaring som etterforsker, foreleser ved Politihøgskolen og som sakkyndig vitne for domstolene. Han er også medlem i Rettspsykologisk forskningsgruppe ved Psykologisk institutt ved UiO.

Det blir god tid til å mingle og fortsette diskusjonen etter seminaret.

Publisert 9. mars 2017 08:20 - Sist endret 2. juli 2018 11:01