Arendalsuka: Vekst og verdiskaping i norsk livsvitenskap

Hvordan kommer vi fra gode intensjoner til faktisk å få mer innovasjon ut av forskningen og skape nye arbeidsplasser innen helsenæringen? Hvordan vil ulike politiske partier og andre legge til rette for at vi skal nå målene om å bli en livsvitenskapsnasjon?

Med utgangspunkt i to ferske rapporter tar vi debatten om verdiskaping fra livsvitenskap generelt og helsedata spesielt.

De to rapportene er:

Se hele programmet på arendalsuka.no.

Publisert 16. juni 2017 10:22 - Sist endret 16. juni 2017 10:22