2015

Forskning ved Psykologisk institutt.
Publisert 1. des. 2015 16:21

UiO har mange forskere innen livsvitenskap som prøver å finne ut hvordan hjernen utvikler seg gjennom livet og hva som er de underliggende årsakene til sykdom i hjernen.

Kollasj bilder av forskere
Publisert 1. des. 2015 09:59

Gjennom 24 bilder gir vi deg et innblikk i hverdagen til livsvitenskapsforskere ved UiO og arbeidet med satsingen UiO:Livsvitenskap.

Nils Chr. Stenseth og Anne Maria Eikeset
Publisert 16. nov. 2015 10:40

Hva skjer med en fiskebestand dersom vi overfisker? Når må man slutte å fiske for at en bestand ikke skal kollapse? Ved CEES ved UiO samarbeider de med både nordiske, europeiske, russiske og amerikanske forskere for å finne svar på blant annet disse spørsmålene.

Eksempel på koloskopiundersøkelse
Publisert 12. nov. 2015 11:47

Forskningsgruppen for klinisk effektforskning ved UiO har tett samarbeid med verdensledende forskere ved Harvard for å finne ut hva som virker og hva som ikke virker for å forebygge tykk- og endetarmskreft. De gjennomfører studier som de fleste ikke greier å gjøre.

Fernanda Cristina Petersen i laboratoriet.
Publisert 12. okt. 2015 10:23

Universitetet i Oslo har ei rekke prosjekt innan livsvitskap som har same mål: å handtere det aukande problemet med antibiotikaresistens som Verdas helseorganisasjon (WHO) meiner er ein av verdas største helsetruslar. Tverrfagleg samarbeid må til for å løyse denne store globale samfunnsutfordringa.

Professor Pål Rongved.
Publisert 6. okt. 2015 14:55

Behovet for nye legemiddel mot bakteriar er stort fordi ei rekke bakteriar no er motstandsdyktige mot antibiotika som er på marknaden. Forskarar ved Universitetet i Oslo har så lovande resultat med såkalla sink-kelatorar at både Forskingsrådet og ein kommersiell aktør støttar forskinga med fleire millionar kroner.

Dag Berild
Publisert 21. sep. 2015 15:19

Trass i mange år med nasjonale faglege retningslinjer for antibiotikabruk, aukar problemet med antibiotikaresistente bakteriar òg i Noreg. Det er nødvendig med digital styring av legane si forskriving for å få ned bruken av antibiotika både i sjukehus og i allmennpraksis, meiner overlege Dag Berild.

Hedvig Nordeng sammen med Lars Peter Engeset Austdal i laboratoriet.
Publisert 10. sep. 2015 09:15

For noen forskere er god og balansert forskningsformidling spesielt viktig fordi resultatene de formidler, har store konsekvenser for andre. Slik er det for UiOs forskere som jobber med å undersøke hva bruk av legemidler under svangerskapet har å si for utviklingen til det kommende barnet. Tverrfaglig samarbeid i endringsmiljøet PharmaTox skal ta forskningen deres et steg videre.

Ung forsker i laboratoriet.
Publisert 27. aug. 2015 12:48
Kollasj livsvitenskap
Publisert 13. aug. 2015 08:03

Ved Universitetet i Oslo satser vi på livsvitenskap for å få ny innsikt og for å løse samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Et nytt styre er i gang med å koordinere arbeidet med livsvitenskapssatsingen.