English version of this page

Nyhetsbrev fra UiO:Livsvitenskap oktober 2015

Forskningsnytt

UiO-forskarar angrip antibiotikaresistente bakteriar frå fleire vinklar

Fernanda Cristina Petersen

Universitetet i Oslo har ei rekke prosjekt innan livsvitskap som har same mål: å handtere det aukande problemet med antibiotikaresistens som Verdas helseorganisasjon (WHO) meiner er ein av verdas største helsetruslar. Tverrfagleg samarbeid må til for å løyse denne store globale samfunnsutfordringa.

 

Lovande resultat med nytt stoff mot antibiotikaresistente bakteriar

Pål Rongved

Behovet for nye legemiddel mot bakteriar er stort fordi ei rekke bakteriar no er motstandsdyktige mot antibiotika som er på marknaden. Forskarar ved Universitetet i Oslo har så lovande resultat med såkalla sink-kelatorar at både Forskingsrådet og ein kommersiell aktør støttar forskinga med fleire millionar kroner.

 

Treng større grad av digital styring for å få kontroll på antibiotikabruk

Dag BerildTrass i mange år med nasjonale faglege retningslinjer for antibiotikabruk, aukar problemet med antibiotikaresistente bakteriar òg i Noreg. Det er nødvendig med digital styring av legane si forskriving for å få ned bruken av antibiotika både i sjukehus og i allmennpraksis, meiner overlege Dag Berild.

 

Byggnytt

Miljøhensyn i førersetet for UiOs nye livsvitenskapsbygg

Gaustadbekkdalen

Hensynet til miljøet har vært sentralt helt fra starten av i arbeidet med å planlegge det nye livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo. Nær nullenergibygg, miljøvennlig transport og ivaretakelse av grønn lunge i nærområdet er sentrale mål for byggeprosjektet.

 

Informasjonsmøte for naboer 3. november

Statsbygg og UiO inviterer til informasjonsmøte om livsvitenskapsbygget på UiO.
Innledninger om livsvitenskapsbygget og UiOs satsing på livsvitenskap. Deretter åpent for spørsmål.
Sted: IFI2-bygget (Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B), møterom 2458
Dato og tid: 3. november kl. 18.00.

Arrangementer

Denne uka

  • 14.10. Oslo Innovation Week: Cutting Edge – Science and Innovation Festival
    På festivalen løfter UiO og UiOs selskaper Inven2 og Oslotech fram den mest innovative forskningen og de beste innovasjonene og oppstartsbedriftene. Vi viser fram hele løpet fra grunnforskning via anvendt forskning til entreprenørskap og samfunnsgevinst. UiO:Livsvitenskap stiller ut modell av livsvitenskapsbygget. Kom og snakk med oss om både bygget og hvilke planer vi har med satsingen på livsvitenskap.
    Les rektors blogg om festivalen: Fra grunnforskning til anvendelse
  • 14.10. Jahre-forelesningene 2015
    Gjesteforelesninger med vinnerne av Anders Jahres medisinske priser, med blant andre prisvinner fra UiO professor Ludvig M. Sollid.
  • 15.10. Prisutdeling Anders Jahres medisinske priser for 2015

16. februar 2016:
Oslo Life Science – åpningskonferanse for UiO:Livsvitenskap

Den årlige livsvitenskapskonferansen i regi av UiO:Livsvitenskap – Oslo Life Science – arrangeres første gang 16. februar 2016. Tema for konferansen er «Hvordan skal Osloregionen bli nordisk kraftsenter for livsvitenskap?». Konferansen retter seg mot næringsliv, beslutningstakere og forskere. Vi har hentet inn internasjonale foredragsholdere og vil presentere toppforskning fra UiO. Mer informasjon og påmeldingsskjema kommer senere. Konferansen holdes i universitetets aula i Oslo sentrum. Hold av datoen!

Av Norunn K. Torheim
Publisert 13. okt. 2015 08:39 - Sist endret 6. nov. 2019 15:57