English version of this page

Nyhetsbrev fra UiO:Livsvitenskap september 2015

Livsvitenskap – forskning, utdanning og innovasjon for framtida

Ved Universitetet i Oslo satser vi på livsvitenskap for å få ny innsikt og for å løse samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Et nytt styre er i gang med å koordinere arbeidet med livsvitenskapssatsingen.

  • Nå har vi også lyst ut direktørstillingen for UiO:Livsvitenskap. 
    Søknadsfrist er 30. september

Forskningsnytt

Medisinbruk hos gravide: Den krevende forskningsformidlingen

Hedvig Nordeng og Lars Engeset Austdal i Pharmatox

For noen forskere er god og balansert forskningsformidling spesielt viktig fordi resultatene de formidler, har store konsekvenser for andre. Slik er det for UiOs forskere som jobber med å undersøke hva bruk av legemidler under svangerskapet har å si for utviklingen til det kommende barnet. Tverrfaglig samarbeid i endringsmiljøet PharmaTox skal ta forskningen deres et steg videre.

Jahreprisen 2015 til livsvitenskapsforsker ved UiO

Ludvig M. Sollid

Professor Ludvig M. Sollid ved Universitetet i Oslo er en av to vinnere av Anders Jahres store medisinske pris for 2015. Han får prisen for sin verdensledende forskning på cøliaki.

 

 

 

Byggnytt

Forprosjektet for livsvitskapsbygget er i gang

Studenter på tomta for livsvitenskapsbygget

1. september starta forprosjektet for livsvitskapsbygget ved UiO. Det vart markert med oppstartsseminar for Statsbygg, arkitektar og UiO sine brukargrupper i byggeprosjektet.

 

 

Arrangementer

16.–26.9.: UiO på Litteraturhuset under Forskningsdagene

Grafikk for UiO på Litteraturhuset

Flere av enhetene ved UiO har arrangementer under Forskningsdagene, også forskere innen livsvitenskap presenterer sin forskning.

 

Les også:

Bak fra venstre: Svein Stølen (styreleder), Julie Sørlie Paus-Knudsen (studentrepresentan), Per Morten Sandset (Helse Sør-Øst) og Alexander Jensenius, (Det humanistiske fakultet). Framme fra venstre: Hilde I. Nebb (nestleder), Odd Stokke Gabrielsen (vararepresentat for Fægri), Eirik Næss-Ulseth (næringslivsrepresentant) og Knut Fægri (representant for ledelsen ved UiO). Foto: Norunn K. Torheim
Styret for UiO:Livsvitenskap. Bak fra venstre: Svein Stølen (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, styreleder), Julie Sørlie Paus-Knudsen (studentrepresentant), Per Morten Sandset (Helse Sør-Øst) og Alexander Jensenius (Det humanistiske fakultet). Framme fra venstre: Hilde Nebb (Det medisinske fakultet, nestleder), Odd Stokke Gabrielsen (vararepresentant for Fægri), Eirik Næss-Ulseth (næringslivsrepresentant) og Knut Fægri (representant for ledelsen ved UiO).
Av Norunn K. Torheim
Publisert 10. sep. 2015 10:05 - Sist endret 2. juli 2018 11:05