Eksempler på forskning innen livsvitenskap ved UiO