Bilder

 • 01
  1. des. 2015

  Hva er det som gjør at noen utvikler sansebedrag, vrangforestillinger, dype depresjoner eller oppstemte, maniske faser? Det jobber de for å finne svar på ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) som er et senter for fremragende forskning. Senteret er et samarbeid mellom Det medisinske fakultet ved UiO, Universitetet i Bergen og Oslo universitetssykehus. Det ledes av professor Ole A. Andreassen ved UiO (til høyre på bildet der de ser på avbildninger av hjernen). Les om hvordan gener påvirker hjernenLes om pusteapparat mot psykiske lidelser. Se også NORMENTs nettside.

 • 01
  19. mai 2016

  Hvorfor angriper immunsystemet kroppens egne celler og vev og forårsaker autoimmune sykdommer, og hvorfor overreagerer immunsystemet på ufarlige stoffer i omgivelsene, som pollen og mat, og forårsaker allergisk sykdom? Det vil de finne svar på ved Senter for immunregulering (CIR) som er et senter for fremragende forskning og et samarbeid mellom Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO og Oslo universitetssykehus. Det ledes av professor Ludvig M. Sollid (til høyre på bildet der de henter opp biologisk materiale fra en tank med flytende nitrogen). Hans forskningsmiljø er utpekt til er ett av fem verdensledende miljøer ved UiO, og høsten 2015 vant han Jahres store medisinske pris. UiOs mest innovative forsker, professor Inger Sandlie, jobber også ved senteret. Les mer om forskningsgjennombrudd på cøliakiLes om forenklet diagnostisering av cøliakiSe også CIRs nettside

 • 01
  29. nov. 2017

  I februar arrangerte vi Oslo Life Science-konferansen for andre gang. 

  Tema var Building the life science city, og vi belyste hvordan vi skal bygge livsvitenskapsbyen Oslo med det planlagte livsvitenskapsbygget ved UiO som senter for fremragende forskning, utdanning og innovasjon. Konferansen er beregnet på alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap

  Se bilder og videoopptak og last ned presentasjonene fra hoveddagen.

  Les annonsebilag som kom ut i Aftenposten i forbindelse med konferansen.

  Vi håper vi ser dere alle på Oslo Life Science-konferansen 12.–15. februar 2018.

 • 01
  13. des. 2018

  I januar ble seks nye team tatt opp i UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram SPARK Norway, og programmet ble offisielt lansert under Oslo Life Science-konferansen i februar.

  Les om de seks SPARK Norway-teamene.

  Se bilder og videoer fra lanseringen.

  Les mer om SPARK Norway.

 • 01
  30. nov. 2015

  Hvorfor angriper immunsystemet kroppens egne celler og vev og forårsaker autoimmune sykdommer, og hvorfor overreagerer immunsystemet på ufarlige stoffer i omgivelsene, som pollen og mat, og forårsaker allergisk sykdom? Det vil de finne svar på ved Senter for immunregulering (CIR) som er et senter for fremragende forskning og et samarbeid mellom Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO og Oslo universitetssykehus. Det ledes av professor Ludvig M. Sollid (til høyre på bildet der de henter opp biologisk materiale fra en tank med flytende nitrogen). Hans forskningsmiljø er utpekt til er ett av fem verdensledende miljøer ved UiO, og høsten 2015 vant han Jahres store medisinske pris. UiOs mest innovative forsker, professor Inger Sandlie, jobber også ved senteret. Les mer om forskningsgjennombrudd på cøliakiLes om forenklet diagnostisering av cøliakiSe også CIRs nettside

 • 01
  30. nov. 2016

  I januar møtte vi to unge forskningssjefer i bioteknologifirma som er etablert på grunnlag av deres egen forskning fra UiO.

  Geir Åge Løset jobber i Nextera som har en banebrytende teknologi. Den gjør det lettere å utvikle nye, målrettede legemidler med færre bivirkninger til behandling av kroniske betennelser og autoimmune sykdommer. Dette vil ha store samfunnsøkonomiske gevinster.

  Les intervju med ham.

  Agnete B. Fredriksen har tatt egen vaksineforskning fra UiO videre i firmaet Vaccibody. De tester produktene sine på mennesker og har bygget opp et nettverk av samarbeidspartnere på verdensbasis.

  Les intervju med henne.

  Begge har samarbeidet med professor Inger Sandlie som er en av UiOs mest innovative forskere. Professor Bjarne Bogen har vært sentral i arbeidet med teknologien bak Vaccibody.

 • 4. mars 2016

  Ole Petter Ottersen,

  Rector of the University of Oslo.

  Watch his talk. Download presentation (PDF).

 • 02
  1. des. 2015

  Hvordan endrer hjernen og kognitiv kapasitet seg gjennom livet? Og hvordan kan vi optimalisere hjernefunksjoner? Dette er tema for forskningsgruppa Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC). Den ledes av professorene Anders Fjell og Kristine Walhovd ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Gruppa er utpekt til ett av fem verdensledende miljøer ved UiO og fikk også universitetets forskningspris for 2015. På bildet festes elektroder til hjernen for å måle hjerneaktivitet. Les mer på forskningsgruppas nettside oslobrains.no. Gruppa jobber også med demens slik som Alzheimers. Les mer om det i Apollon. Walhovd presenterte noe av forskningen på Life Science Lunch 11. desember 2015. Se opptak fra 4:54 (10 minutter).

 • 02
  19. mai 2016

  Hvordan påvirkes levende organismer som planter og dyr av miljøforandringer, og hvordan tilpasser de seg endringene? Det jobber de med å få innsikt i ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. CEES er et Senter for fremragende forskning med bredt internasjonalt samarbeid.

  Senteret ledes av professor Nils Chr. Stenseth. Han leder også det nordiske senteret NORMER. Her er han sammen med Anne Maria Eikeset som forsker på torsk i Barentshavet (på bildet har de en laks i laboratoriet). Les mer om sentrene Stenseth leder og arbeidet til Eikeset i nyhetssak fra UiO:LivsvitenskapSe også CEES’ nettside.

 • 02
  29. nov. 2017

  I mars ble det klart at UiO får fem nye Sentre for fremragende forskning.

  Blant disse finner vi også sentre innen livsvitenskap.

  Livsvitenskapsforskere ved UiO var også godt representert da Olav Thon delte ut priser og finansiell støtte på til sammen 43 millioner norske kroner fra Olav Thon Stiftelsen.

  Les mer om tildelingene.

 • 02
  13. des. 2018

  I februar arrangerte vi Oslo Life Science-konferansen for tredje gang – konferansen for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap.

  Tema var Investing in health and environment, og vi belyste hvordan det å skape en livsvitenskapsby krever investeringer på flere plan fra akademia til industri. På hovedarrangementet viste vi fram flere av de nye tverrfaglige forskningsgruppene – konvergensmiljøene – som skal løse store utfordringer innen helse og miljø med finansiering fra UiO:Livsvitenskap. 

  Se bilder og videoopptak fra konferansearrangementene.

  Med oss på laget hadde vi OUS, NMBU, Legemiddelindustrien, Bioteknologirådet og Oslo kommune. Alle er med igjen når vi arrangerer Oslo Life Science 2019.

  Se program og meld deg på.

 • 02
  28. nov. 2015

  Hvordan påvirkes levende organismer som planter og dyr av miljøforandringer, og hvordan tilpasser de seg endringene? Det jobber de med å få innsikt i ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. CEES er et Senter for fremragende forskning med bredt internasjonalt samarbeid.

  Senteret ledes av professor Nils Chr. Stenseth. Han leder også det nordiske senteret NORMER. Her er han sammen med Anne Maria Eikeset som forsker på torsk i Barentshavet (på bildet har de en laks i laboratoriet). Les mer om sentrene Stenseth leder og arbeidet til Eikeset i nyhetssak fra UiO:LivsvitenskapSe også CEES’ nettside.

 • 02
  30. nov. 2016

  I februar arrangerte vi livsvitenskap i lunsjen om innovasjon.

  Her presentert forskere og studenter som har vunnet innovasjonspriser, sitt arbeid. Direktøren i UiOs innovasjonsselskap Inven2 snakket om hvem som lager det nye næringslivet. 70 prosent av patentene som blir tatt ut gjennom Inven2, kommer fra fagmiljøer knyttet til livsvitenskap.

  Se opptak av arrangementet.

  Livsvitenskap i lunsjen er en seminarserie som er et samarbeid mellom fakulteter og institutter, Studentparlamentet, Realfagsbiblioteket og UiO:Livsvitenskap.

 • 03
  1. des. 2015

  Hvordan behandler hjernen informasjon slik at den både kan lære nytt og ivareta gamle minner? Ved Centre for Integrative Neuroplasticity (CINPLA) forsker de på rotter og bruker eksperimentell biologi og beregningsorientert fysikk for å forstå mer av dette. Førsteamanuensis Marianne Fyhn (til venstre på bildet) ved Institutt for biovitenskap leder arbeidet. Her er hun sammen med stipendiatene Kristian Kinden Lensjø og Elise Holter Thompson. Les omtale av forskningen i Apollon.CINPLA fikk i høst et nytt, stort prosjekt, DigiBrain, gjennom Forskningsrådets satsing på digitalt liv. Se også CINPLAs nettside. Gruppa jobber tett med forskningsgruppa for Informasjonsprosessering i hjernen som ledes av Torkel Hafting ved Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet. Les mer på forskningsgruppas nettsider. Hafting presenterte forskningen på Life Science Lunch 11. desember 2015. Se opptak fra 15:30 (10 minutter).

 • 03
  19. mai 2016

  Hva er det som gjør at noen utvikler sansebedrag, vrangforestillinger, dype depresjoner eller oppstemte, maniske faser? Det jobber de for å finne svar på ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) som er et senter for fremragende forskning. Senteret er et samarbeid mellom Det medisinske fakultet ved UiO, Universitetet i Bergen og Oslo universitetssykehus. Det ledes av professor Ole A. Andreassen ved UiO (til høyre på bildet der de ser på avbildninger av hjernen). Les om hvordan gener påvirker hjernenLes om pusteapparat mot psykiske lidelser. Se også NORMENTs nettside.

 • 03
  30. nov. 2016

  I februar ble professor Finn-Eirik Johansen ansatt som direktør for UiO:Livsvitenskap.

  Han så det å få forskere fra ulike fagdisipliner til å spille på lag som sin viktigste oppgave den første tiden.

  Les intervju med ham.

  Se hans innlegg på Oslo Life Science-konferansen 16. februar.

 • 03
  29. nov. 2017

  I mars ble det gull til en av UiOs fotografer for et livsvitenskapsbilde.

  Medisinsk fotograf Øystein H. Horgmo ved UiO vant gull med bildet «Livsvitenskap» i kategorien «Mennesker» i Institusjonsfotografenes fotokonkurranse «Eksponering 2017». 

  Les intervju med vinneren på nettsiden til Det medisinske fakultet.

 • 03
  13. des. 2018

  På Oslo Life Science-konferansen 2018 hadde vi får første gang eget arrangement for studenter, stipendiater og postdoktorer.

  Tema var etter studentenes eget ønske karrieremuligheter utenfor akademia. Vi hadde innledninger fra ulike typer bedrifter og 1:1-møter med mellom deltakerne og bedriftene.

  Arrangementet var et samarbeid mellom UiO:Livsvitenskap, NMBU, stipendiatforeningene ved UiO og NMBU samt Karrieresenteret ved UiO.

  Se bilder og videoer fra arrangementet.

  Vi gjentar det populære arrangementet 12. februar 2019.

 • 03
  30. nov. 2015

  Hva er det som gjør at noen utvikler sansebedrag, vrangforestillinger, dype depresjoner eller oppstemte, maniske faser? Det jobber de for å finne svar på ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) som er et senter for fremragende forskning. Senteret er et samarbeid mellom Det medisinske fakultet ved UiO, Universitetet i Bergen og Oslo universitetssykehus. Det ledes av professor Ole A. Andreassen ved UiO (til høyre på bildet der de ser på avbildninger av hjernen). Les om hvordan gener påvirker hjernenLes om pusteapparat mot psykiske lidelser. Se også NORMENTs nettside.

 • 4. mars 2016

  Iain Mattaj, Director General of The European Molecular Biology Laboratory. Watch his talk. Download presentation (PDF).

 • 04
  1. des. 2015

  Kan nevrovitenskap bidra til å forstå utvikling og behandling av psykiske lidelser slik som depresjon? Dette jobber de med i forskningsgruppa for klinisk nevrovitenskap ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Arbeidet ledes av professor Nils Inge Landrø som samarbeider med blant andre postdoktor Rune Jonassen. Her er en person på vei inn i en hjerneskanningsmaskin i laboratoriet de bruker. Les om genet som gjør deg sårbar for depresjon  Les mer på forskningsgruppas nettside.

 • 04
  19. mai 2016

  Hvordan endrer hjernen og kognitiv kapasitet seg gjennom livet? Og hvordan kan vi optimalisere hjernefunksjoner? Dette er tema for forskningsgruppa Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC). Den ledes av professorene Anders Fjell og Kristine Walhovd ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Gruppa er utpekt til ett av fem verdensledende miljøer ved UiO og fikk også universitetets forskningspris for 2015. På bildet festes elektroder til hjernen for å måle hjerneaktivitet. Les mer på forskningsgruppas nettside oslobrains.no.

 • 04
  30. nov. 2016

  I februar arrangerte vi vår åpningskonferanse – Oslo Life Science-konferansen.

  Konferansen var beregnet på alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. Her utforsket vi hvordan vi kan skape et nordisk kraftsenter for forskning, utdanning og innovasjon innen livsvitenskap i Oslo. Vi viste fram bredden i fagdisipliner ved UiO som trengs for å lykkes med dette. I tillegg belyste nasjonale og internasjonale foredragsholder hva som må til for å lykkes.

  Se videoer og last ned pdf-er av presentasjonene fra konferansen.

  Utdrag fra konferansen ble vist på NRK i mai. Se programmet.

  I forbindelse med konferanse lagde byggherre Statsbygg og Ratio arkitekter as og deres prosjekteringsgruppe ny film om det planlagte livsvitenskapsbygget ved UiO. Se filmen.

  Les også rektor Ole Petter Ottersens innlegg i Aftenposten i forbindelse med konferansen: Fra kunnskap om liv til næringsliv.

 • 04
  29. nov. 2017

  I mars arrangerte vi del 1 av livsvitskap i lunsjen om innovativ livsvitskap på tvers av fagdisiplinar.

  Då stod hjernen sentralt med perspektiv frå biologi, fysikk, informatikk, psykologi og musikkvitskap.

  Sjå programmet og opptak frå arrangementet

  Les óg Søt musikk på livsvitenskap i lunsjen? og sjå video med musikkvitar Alexander Jensenius som nyleg var blitt tildelt eit senter for framifrå forsking.

  Livsvitskap i lunsjen var ein seminarserie som var eit samarbeid mellom fakultet og institutt, Studentparlamentet, Realfagsbiblioteket og UiO:Livsvitenskap.