English version of this page

Nytt livsvitenskapsbygg

Livsvitenskapsbygget skal være et felles bygg for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen livsvitenskap. Utstrakt tverrfaglig samarbeid vil bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og bærekraft, og sikre Norge internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap. 

Bildet kan inneholde: sky, himmel, dagtid, anlegg, bygning.

Det planlagte bygget for kjemi, farmasi, livsvitenskap og laboratoriemedisin skal stå ferdig i 2026. Med sine 97 000 m2 blir det Norges største universitets- og sykehusbygg. 

Fakta

Adresse: Gaustadbekkdalen nord
Byggherre: Statsbygg (statsbygg.no)
Oppstart: 2017
Byggestart: 2019
Ferdigstilling: 2026
Budsjett: 11.97 mrd. foreslått kostnadsramme
Brutto bygningsareal: 97 450 m2 
Status: Byggefase 

Følg byggeprosessen

Se stillbilder fra byggeplassen. Bildene oppdateres kontinuerlig.