English version of this page

Norge trenger et nytt bygg for livsvitenskap

Osloområdet har mange sterke forskningsmiljøer som arbeider hver for seg på felter som faller inn under livsvitenskap. Nå kan disse få en felles arena.

Gode bygg er avgjørende for fremragende kvalitet i forskningen og utdanningen.Det planlagte bygget for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) vil bli liggende i Gaustadbekkdalen med kort avstand for eksisterende forskningsmiljøer ved UiO, Oslo universitetssykehus og SINFTEF. Det vil åpne for mer avansert forskningssamarbeid på tvers av ulike fagmiljøer, og vil sikre høy kvalitet og relevans i utdanning og forskning.

Nybygget vil ikke bare være en ressurs for hele livsvitenskapsmiljøet ved UiO. Bygget vil også ha en nasjonal betydning ved at aktiviteten i bygget skaper oppmerksomhet internasjonalt og bidrar til å sikre norsk konkurransekraft. Det nye bygget vil derfor være en virkeliggjøring av visjonene i regjeringens langtidsplanen for forskning og høyre utdanning.

Positivt for næringslivet

Et nytt bygg for livsvitenskap vil bidra til å videreutvikle fagmiljøene i Osloområdet, samtidig som det vil være positivt for verdiskapingen i Norge.

Livsvitenskapssatsingen ved UiO har potensiale til å bli en sterk motor i utviklingen av norsk bioøkonomi. Nitti prosent av bioteknologiselskapene i Norge er lokalisert i Oslo og det nye bygget vil gjøre det enklere for næringslivet og forskningsmiljøene å snakke sammen. Et nytt bygg for livsvitenskap vil derfor bidra til at veien fra grunnforskning til innovasjon blir kortere enn før.

Toppmoderne vitenskapelig utstyr

UiO ønsker å ta på seg et nasjonalt ansvar for å drive fram et internasjonalt livsvitenskapsmiljø i Oslo. Det nye bygget vil derfor tilby moderne vitenskapelig utstyr som forskerne vil kunne benytte seg av. Bygget blir fleksibelt slik at det kan tilpasses forskningsutviklingen og skiftende tverrfaglige krav.

Det toppmoderne utstyret vil også tiltrekke seg fremragende internasjonale forskere. Internasjonale forskere velger ofte å reise dit forutsetningene er best. Det er derfor viktig at det nye livsvitenskapsbygget kan tilby det beste og mest oppdaterte utstyret.

Moderne og funksjonelle bygg med tidsriktig utstyr er vesentlig for å løse framtidas utfordringer.

FAKTA: Om livsvitenskapsbygget

  • ett av to byggeprosjekter regjeringen har prioritert i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning
  • skal støtte opp under universitetets mål om å utvikle Osloregionen til et nordisk kraftsenter for livsvitenskap som gir Norge økt konkurransekraft
  • vil være på 66 700 m2 og vil bli Norges største enkeltstående universitetsbygg
  • vil være arbeidsplass for om lag 1000 ansatte og 1600 studenter
  • skal ha lokaler for forskning og undervisning innen livsvitenskap, kjemi og farmasi
  • skal ha fleksible løsninger slik at det kan tilpasses utviklingen innen forskning, innovasjon og utdanning
  • er tegnet av Ratio Arkitekter AS og deres prosjekteringsgruppe som vant plan- og designkonkurransen for bygget i 2014 med sitt prosjekt VEV
  • et pilotprosjekt hos byggherre Statsbygg som følger miljøsertifiseringen BREEAM-NOR. Prosjektet har som mål å oppnå BREEAM-klassen Excellent
  • Statsbygg overleverte forprosjektet sommeren 2016
  • er planlagt å stå ferdig i 2023

Les mer

Publisert 25. mars 2015 10:16 - Sist endret 8. nov. 2016 12:24