Livsvitenskapsbygget

Fasaden til det planlagte Livsvitenskapsbygget

Illustrasjon: Ratio arkitekter/KVANT

Fakta

Adresse: Gaustadbekkdalen nord
Byggherre: Statsbygg (statsbygg.no)
Oppstart: 2017
Byggestart: 2019
Ferdigstilling: 2026
Budsjett: 11,97 milliarder (2022)
Brutto bygningsareal: 97 450 m2 
Status: Byggefase 

Hva skal bygget brukes til?

Nytt bygg for Livsvitenskap skal realiseres som et anlegg for utstrakt tverrfaglig samhandling, teknologisk avansert utstyr og utvikling av fremragende forskningsmiljø på tvers av fagområder og disipliner. Bygget skal huse store deler av fagmiljøene for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) og Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo universitetssykehus HF (OUS). Livsvitenskapsbygget blir arbeidsplass for om lag 1 600 ansatte og 1 600 studenter som skal drive med forskning og undervisning innen livsvitenskap, medisin, kjemi og farmasi.

Bygget skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv skal gi høyere kvalitet og relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft. Bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen er også et mål.

Med sin moderne utstyrspark blir bygningen en ressurs for hele Osloregionen. Det vil bidra til å sikre Norge internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap i en tid der behovet for verdiskaping, og fornyelse og omstilling av norsk økonomi, er stort. Bygget blir hjertet i livsvitenskapsbyen Oslo – Oslo Science City. Les mer på livsvitenskapssatsingens sider.

Se oversiktsbilde fra webkamera på byggeplassen (hent.no)

 

Fleksible løsninger i fremtidens bygg

Livsvitenskapsbygget skal ruste samfunnet for framtida ved å huse tverrfaglige forskningsmiljø i toppsjiktet internasjonalt og svare på morgendagens utfordringer, utvikle fremtidens pasientbehandling og skape ny helsenæring. Det skal ha fleksible løsninger slik at det kan tilpasses utviklingen innen forskning, diagnostikk, innovasjon og utdanning.

Bygget skal koble universitetets naturvitenskapelige fagmiljø innen kjemi og farmasi med en betydelig satsing på livsvitenskap, hvor Klinikk for Laboratoriemedisin (KLM) blir et sentralt element. 

Konsekvenser for naboer

Kommende arbeider

Det blir lite arbeid på byggeplassen i sommerferien, kun transport med utstyr og maskiner for å gjøre klar til oppstart til høsten. Dette vil ikke skape støy. 

Etter sommerferien trappes aktivitetsnivået på byggeplassen opp:

  • Pelearbeid: Oppstart i uke 31.
  • Betongarbeid: I november–desember skal det legges betong på pelehodene som har kommet på plass.

Tiltak

  • Det er ikke planlagt arbeider i helger eller på helligdager
  • Støymålere
  • Vibrasjonsovervåking
  • Støvovervåkning
  • Setningsmålere
  • Poretrykksmålere

Mer informasjon om pågående arbeider, støy og tiltak finner du i det siste nyhetsbrevet fra Statsbygg (pdf). Her finner du også kontaktinformasjon til Statsbygg dersom du har spørsmål.

Brukermedvirkning

Det tverrfaglige arbeidet som skal foregå i Livsvitenskapsbygget krever god og grundig planlegging. Eiendomsavdelingen, OUS og Statsbygg samarbeider om en omfattende brukermedvirkningsprosess der studenter og ansatte får komme med innspill til utforming av arealer og utstyr. 

Miljø- og klimatiltak

Masterplan for UiOs eiendommer slår fast at alle nye bygninger minimum skal møte BREEAM Excellent. Livsvitenskapsbygget er det første nybygget ved UiO som bygges med dette målet. På Statsbyggs nettside kan du lese mer om miljøambisjonene (statsbygg.no).

Uteområder

Konsekvenser for eksisterende økologi og utbyggingens langsiktige påvirkning på tomtens og de omkringliggende områdenes artsmangfold, er sentrale tema i det videre prosjektarbeidet. Et viktig tiltak er å åpne Gaustadbekken som ligger i rør i området.