English version of this page

UiO-strategi for livsvitenskap

UiOs strategi for livsvitenskap ble vedtatt av universitetsstyret i 2014.

Last ned pdf av UiO-strategi for livsvitenskap fra 2014 for å lese om innledning; visjon og oversikt; overordnet perspektiv – konvergens og tverrfaglighet; og de seks temaene.

Visjon

Sikre og styrke internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap

Overordnet perspektiv 

Konvergens og tverrfaglighet

Seks temaer

Tre søyler …

 1. Styrke kvalitet og samhandling i forskning
  Les om mål og implementering forskning
 2. Rekruttere, utdanne og utvikle talenter
  Les om mål og implementering utdanning og rekruttering
 3. Fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse
  Les om mål og implementering innovasjon

… og tre tverrgående tilnærminger

 1. Livsvitenskap, etikk og samfunn
  Les om mål og implementering relasjon til samfunnsvitenskap
 2. Samspill og internasjonalisering
  Les om mål og implementering samarbeid
 3. Infrastruktur
  Les om mål og implementering infrastruktur

Strategiens definisjon av livsvitenskap

I denne strategien definerer vi livsvitenskap som å omfatte alle disipliner innen vitenskapene som studerer oppbygging, struktur og funksjon av levende organismer. Medisin og biologi utgjør kjernen, støttet av kjemi, fysikk og matematiske fag.

Denne strategien favner også samfunnsvitenskap og humaniora når disse undersøker sammenhenger mellom adferd eller bevissthet og det biologiske grunnlaget, eller analyserer utfordringer som oppstår i møtet mellom anvendelse av livsvitenskap og samfunnets verdier og prioriteringer.

Strategiens definisjon av konvergens

Konvergens i forskning og utdanning innebærer grensesprengende integrasjon gjennom utstrakt samarbeid mellom forskere fra ulike disipliner, med det formål å skape nye kunnskapsområder, anvendelser og muligheter.

Publisert 19. mai 2016 20:22 - Sist endret 20. jan. 2017 16:48