English version of this page

Studier

UiO:Livsvitenskap tilbyr ingen egne studier ennå. Flere fakulteter har studier som er relevante for deg som vil jobbe med livsvitenskap. Gå på UiOs sentrale studiesider for å se hva slags studier fakultetene tilbyr. Kontakt oss på info@lifescience.uio.no dersom du har spørsmål.