English version of this page

Studier

UiO:Livsvitenskap tilbyr ingen egne studier ennå. Flere fakulteter har studier som er relevante for deg som vil jobbe med livsvitenskap. Gå på UiOs sentrale studiesider for å se hva slags studier fakultetene tilbyr. Kontakt oss på info@lifescience.uio.no dersom du har spørsmål.

Møt en livsvitenskapsforsker

En av UiOs livsvitenskapsforskere, Johanna Olweus, som til daglig holder til på Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, er en av dem kommende studenter fikk møte i UiOs rekrutteringsfilmer. Olweus prøver å kurere kreft med immunterapi. Se filmen med henne:

Møt en av UiOs innovative undervisere

På Oslo Life Science-konferansen i 2016 snakket professor Anders Malthe-Sørenssen om Computing and Innovative Education.

Møt noen av UiOs innovative studenter

Studenter ved UiO som ønsker å delta i den den tverrfaglige studentkonkurransen i syntetisk biologi International Genetically Engineered Machine – iGEM – kan ta et kurs ved Institutt for biovitenskap. UiO:Livsvitenskap oppfordrer studenter vel alle fakultet til å undersøke muligheten for å delta på iGEM-kurset. På Oslo Life Science-konferansen i 2017 presenterte Torleif Tollefsrud Gjølberg og Ragnhild Bugge fra UiOs iGEM-lag fra 2016, sin innovative løsning for å bekjempe antibiotikaresistens.