English version of this page

3D-omvising i livsvitskapsbygget

Bli med på ei virtuell omvising i det planlagde livsvitskapsbygget ved UiO.

Omvisinga har fire besøkspunkt: inngangspartiet ute, velkomstområdet inne, amfiet og brua.

Sjå i 3D på smarttelefon med VR-briller

Bli med på omvisinga utan VR-briller

Dersom du ikkje har 3D VR-briller, skal du ikkje trykke på på cardboard-teiknet under, men bruke pilene i panelet nedst på bildet eller bevege deg rundt med mus for å få 360° visingar og kome deg til neste besøkspunkt. Bruk + og - i panelet for å zoome inn og ut.

 

 

3D-omvisinga er laga av Ratio Arkitekter AS og Cubo Arkitekter AS for UiO og byggherre Statsbygg.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 26. juni 2016 13:16 - Sist endret 27. juni 2016 16:45