English version of this page

Levekår i utviklingsland - LEVE

Det tverrfakultære forskningsområdet LEVE – Levekår i utviklingsland, helse miljø og fattigdom ble etablert i 2009 av Senter for utvikling og miljø (SUM), og Det juridiske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fakultet.

LEVE var ett av 7 tverrfaglige forskningsområder etablert på initiativ av Universitetsstyret i 2008. LEVE var i aktivitet fra våren 2009 og avsluttet virksomheten etter endt funksjonstid 31. desember 2015.

Forskningsområder

Endrede fattigdoms- og sykdomsmønstre i utviklingsland knyttet til:

  • miljøendringer
  • endrede bosettingsmønstre (migrasjon og urbanisering)
  • økonomiske fluktuasjoner (lokalt og globalt)
  • manglende eller utilstrekkelige helsetjenester
  • endringer i global arkitektur og policy

Menneskerettigheter

En tilnærming basert på menneskerettigheter har vært sentralt i LEVE. Rettigheter omhandler muligheter for og tilgang til en adekvat levestandard som sikrer helse og velvære; matvaresikkerhet, husvære og adekvat helsetilbud samt politiske og sivile rettigheter som knytter seg til godt styresett og rettssikkerhet. Ikke minst var utfordringen i denne sammenheng å identifisere hvem som har ansvaret for å sikre slike grunnleggende rettigheter.

Forskningen var organisert i forskergrupper og prosjekter.

Forskergrupper

Disse forskergruppene er fortsatt i virksomhet hos LEVEs samarbeidspartnere:

Ytterligere dokumentasjon ligger på nettsidene til Senter for utvikling og miljø (SUM) som var LEVEs vertsinstitusjon.