English version of this page

Nordområdene

Universitetet i Oslo har lang tradisjon med forskning i og på nordområdene. Fridtjof Nansen var professor i zoologi og oseanografi ved UiO i 1897, den gang det het Det kongelige Frederiks Universitet. UiO har kompetanse på nordområdene innenfor en lang rekke disipliner både innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag, humaniora, jus og samfunnsfag.

Aktuelt om nordområdene

  • isbryteren-kronprins-haakon UiB ber departementet om hjelp til å få seilingstid 8. aug. 2018 14:41

    Forskningsskipet Kronprins Haakon la fra kai i Tromsø mandag, med UiB-forskere om bord. Men egen tokttid har Universitetet i Bergen fremdeles ikke, og ber nå departementet om hjelp.

  • girod3 Gamle fotografier gir ny innsikt i klimaendringene 18. juli 2018 13:00

    Det er ofte vanskelig å forske på klimaendringer fordi pålitelige, sammenlignbare data bare går noen få tiår tilbake. Det trengs lange tidsserier, spesielt når det gjelder Jordens kryosfære, som består av isbreer, isdekket hav og frossen mark.

Nordområdene i media

Error: Could not read feed url https://m360.opoint.com/api/feeds/578ccb57-1935-4df0-8224-b944d0e72e7c/view/: Could not fetch object for cache entry with key "https://m360.opoint.com/api/feeds/578ccb57-1935-4df0-8224-b944d0e72e7c/view/".

Arrangementer

  • arctic-challenges-aasmund-asdal-660 Arktisk Dag 2018 31. okt. 2018 12:00

    Nå arrangeres Arktisk Dag ved UiO igjen! Dagen er 31. oktober og arrangeres i år i tilknytning til Humanioradagene. Temaet er "Arktiske samarbeid".

Konferanser

Kontakt

Instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle, Institutt for geofag
leder for Nordområdeutvalget ved UiO

Seniorrådgiver Trine Merete Kvernmo, AF/SFUI
administrativ koordinator for Nordområdeutvalget

Kontorsjef Kristine Aall S. Knudsen, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, administrativ koordinator