English version of this page

Nordområdene

Universitetet i Oslo har lang tradisjon med forskning i og på nordområdene. Fridtjof Nansen var professor i zoologi og oseanografi ved UiO i 1897, den gang det het Det kongelige Frederiks Universitet. UiO deltar som en av ti partnere i det nasjonale forskningsprosjektet "Arven etter Nansen" hvor det forskes på Barentshavet. UiO har kompetanse på nordområdene innenfor en lang rekke disipliner både innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag, humaniora, jus og samfunnsfag.

Aktuelt om nordområdene

  • 439226e9-299c-4af9-a8de-0fb797db29f0 Trollbundet av Antarktis 14. jan. 2020 20:39

    Arktis og nordlyset har preget UiOs lange historie, ikke minst gjennom verdensledende forskere som Fridjof Nansen og Kristian Birkeland. Nordområdene et stort og viktig forskningsfelt ved UiO. Mindre kjent er kanskje vår aktivitet på den andre siden av jorda, i Antarktis. Sørlysforskingen jeg denne uken hadde æren av å lære mer om ved det lite prangende, men faglig sterke Troll Ionosheric Observatory, etablert i 2018, er kun ett eksempel.

  • iearth_p_200px iEarth-konsortiet får SFU-status 12. des. 2019 13:21

    I dag kom beskjeden, det nasjonale konsortiet iEarth får status som Senter for fremragende utdanning (SFU). Konsortiet består av sentrale personer innan undervisning ved Institutt for geofag (UiO), saman med kolleger frå UiB, UiT, og UNIS; Svalbard. Dei ynskjer å verta internasjonalt leiande innan utdanning i geofag.

Arrangementer

14 feb.
12:00, Domus Media vestfløy, møterom Lødrups kjeller
06 mars
12:00, Domus Media vestfløy, møterom Lødrups kjeller

Konferanser

Utlysninger

Kontakt

Instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle, Institutt for geofag
leder for Nordområdeutvalget ved UiO

Seniorrådgiver Trine Merete Kvernmo, Avdeling for forskningsadministrasjon
administrativ koordinator for Nordområdeutvalget

Kontorsjef Kristine Aall S. Knudsen, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, administrativ koordinator