English version of this page

Nordområdene

Universitetet i Oslo har lang tradisjon med forskning i og på nordområdene. Fridtjof Nansen var professor i zoologi og oseanografi ved UiO i 1897, den gang det het Det kongelige Frederiks Universitet. UiO deltar som en av ti partnere i det nasjonale forskningsprosjektet "Arven etter Nansen" hvor det forskes på Barentshavet. UiO har kompetanse på nordområdene innenfor en lang rekke disipliner både innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag, humaniora, jus og samfunnsfag.

Aktuelt om nordområdene

  • thomas-westermann-geo-507px Svalbard vert varma opp 6. feb. 2019 16:22

    Ein ny rapport frå Norsk klimaservicesenter der forskarar frå Institutt for geofag har bidratt, viser at øygruppa Svalbard vert varma opp. Fortset dei høge globale utsleppa av klimagassar, kan gjennomsnittstemperaturen gå frå 8-9 minusgrader til 1-2 plussgrader. Det har innverknad på kryosfæren.

  • snoscootere_svalbard20(120of201) - Overraskende at Kina går så hardt ut mot Norges Svalbard-politikk 25. jan. 2019 04:00

    Det kinesiske forskningsmiljøet er kritiske til at det skal legges begrensninger på deres forskning i Ny-Ålesund. – Overraskende, Kina har aldri før engasjert seg i politikken på Svalbard, sier professor Geir Ulfstein.

Konferanser

Utlysninger

Kontakt

Instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle, Institutt for geofag
leder for Nordområdeutvalget ved UiO

Seniorrådgiver Trine Merete Kvernmo, Avdeling for forskningsadministrasjon
administrativ koordinator for Nordområdeutvalget

Kontorsjef Kristine Aall S. Knudsen, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, administrativ koordinator