English version of this page

Nordområdene

Bildet kan inneholde: vann, himmel, båt, vannfartøy, snø.

Universitetet i Oslo har lang tradisjon med forskning i og på nordområdene. Fridtjof Nansen var professor i zoologi og oseanografi ved UiO i 1897, den gang det het Det kongelige Frederiks Universitet. UiO deltar som en av ti partnere i det nasjonale forskningsprosjektet "Arven etter Nansen" hvor det forskes på Barentshavet. UiO har kompetanse på nordområdene innenfor en lang rekke disipliner både innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag, humaniora, jus og samfunnsfag.

Aktuelt om nordområdene

Konferanser

Utlysninger

Kontakt

Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle, Naturhistorisk museum, leder for Nordområdeutvalget ved UiO

Seniorrådgiver Trine Merete Kvernmo, Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon, administrativ koordinator for Nordområdeutvalget

Kontorsjef Kristine Aall S. Knudsen, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, administrativ koordinator