English version of this page

Nordområdene

Universitetet i Oslo har lang tradisjon med forskning i og på nordområdene. Fridtjof Nansen var professor i zoologi og oseanografi ved UiO i 1897, den gang det het Det kongelige Frederiks Universitet. UiO deltar som en av ti partnere i det nasjonale forskningsprosjektet "Arven etter Nansen" hvor det forskes på Barentshavet. UiO har kompetanse på nordområdene innenfor en lang rekke disipliner både innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag, humaniora, jus og samfunnsfag.

Aktuelt om nordområdene

  • Felles interesser i nord og i Barentsregionen 26. feb. 2020 13:09

    Statssekretær Audun Halvorsens åpningsinnlegg under Kirkeneskonferansen 2020.

    Les talen på regjeringen.no

  • alvar-braathen-sending-nrk-700px Om Svalbards geologi på direkten! 11. feb. 2020 12:57

    I løpet av 9 dager i jan/februar har NRK vist Hurtigruta på tokt som sakte-TV; "Svalbard minutt for minutt". Sjølve reisa vart spela inn august 2019, men no i 2020 er det lagt til direkte kommentering frå ekspertar i studio. Ein av dei er professor Alvar Braathen, Institutt for geofag, som har fyrstehånds kjennskap til Svalbards geologi.

Konferanser

Utlysninger

Kontakt

Instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle, Institutt for geofag
leder for Nordområdeutvalget ved UiO

Seniorrådgiver Trine Merete Kvernmo, Avdeling for forskningsadministrasjon
administrativ koordinator for Nordområdeutvalget

Kontorsjef Kristine Aall S. Knudsen, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, administrativ koordinator