Styring og leiing ved LINK

Senterleiar: Bjørn Stensaker

Administrativ leiar: Lars Lomell

Leiar universitetspedagogisk utdanning: Hege Yvonne Hermansen

Leiarar for områdene læringsteknologi og digitaliseringsprosessar: Knut Augedal og Svein Harald Kleivane.

Publisert 14. feb. 2018 13:29 - Sist endra 19. nov. 2019 14:00