Utfordringer i studiehverdagen

Som student er det mye du skal mestre, og det er ikke alltid lett å se løsninger alene.

Samtale med rådgivere/sosionomer

SiO Rådgivning har profesjonelle rådgivere, og du kan snakke med dem om personlige, sosiale eller økonomiske problemer.

Gå til SiO Rådgivning

Psykisk helse og psykolog

Du kan henvende deg til psykologtjenesten dersom du har psykiske problemer i forbindelse med studiet eller problemer av mer generell karakter. Konsultasjon er gratis.

Gå til SiO Psykisk helse

Studentprestene og studenthumanisten

Studentprestene og studenthumanisten er til stede for samtale – når livet blir for stort eller for lite. De har taushetsplikt og tid. Studentprestene og studenthumanisten kan også delta i debatter og studentaktiviteter, og de har sorggrupper for studenter.

Kurs og grupper til hjelp i studiehverdagen

SiO tilbyr ulike typer kurs og grupper som kan gjøre studiehverdagen enklere. Møt medstudenter med erfaringer du kan kjenne deg igjen i.

Studentombudet

Studentombudet er en uavhengig og nøytral ressursperson for universitetets studenter. Hos Studentombudet kan du få hjelp til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag som du opplever ikke kan løses hos andre instanser ved universitetet.

 

Publisert 23. apr. 2010 15:19 - Sist endret 24. aug. 2021 09:48