English version of this page

Falk Paulsen ny assisterende universitetsdirektør

Universitetsstyret vedtok 11. mai 2022 å tilby Johannes Falk Paulsen (57) stillingen som assisterende universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, nese, hake.

Universitetsstyret vedtok tirsdag at Johannes Falk Paulsen tilbys stilling som ny assisterende universitetsdirektør

Falk Paulsen har en lang karriere fra Universitetet i Oslo der han har vært kontorsjef ved flere institutter, assisterende fakultetsdirektør ved SV-fakultetet, personalsjef ved UiO, assisterende HR-direktør, fungerende direktør ved avdeling for virksomhetsstyring, prosjektdirektør og konstituert fakultetsdirektør ved Odontologisk fakultet. I tillegg har han blant annet vært programleder for program for administrativ forbedring og digitalisering og digitalt læringsmiljø ved UiO og hatt viktige posisjoner innen digitaliseringsområdet i universitetssektoren.

  • - Falk Paulsen kjenner universitetet godt, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen. - Han har bred erfaring fra hele organisasjonen og sentrale områder som økonomi, virksomhetsstyring, eiendom, personal og digitalisering. Han har sterk ledererfaring og har i ulike roller vist at han bidrar til å utvikle en effektiv administrasjon som understøtter kjernevirksomheten forskning, utdanning og formidling. Han er svært god til å samarbeide om ulike utviklingsprosesser, og jeg er trygg på at han vil samspille godt både med universitetsledelsen, resten av UiO og med eksterne, sier Benjaminsen.

Falk Paulsen er i dag prosjektdirektør i universitetsdirektørens stab og tiltrer etter nærmere avtale.

Publisert 11. mai 2022 10:31 - Sist endret 11. mai 2022 10:43