Koronalettelser: Mer fysisk undervisning

Regjeringen kom torsdag med lettelser i koronatiltakene. Dermed blir det mulig å tilby mer fysisk undervisning til studentene.

Studentene kan vende tilbake til campus og få mer fysisk undervisning. Foto: Jarli&Jordan 

–Jeg er svært glad for at vi nå i enda større grad kan ønske studentene velkommen tilbake til et åpen campus! Vi hadde håpet at regjeringen ville gi oss unntak fra meteren, men vi skal utnytte handlingsrommet lettelsene gir oss til det fulle, sier rektor Svein Stølen.

Han minner om det fortsatt er viktig å følge smittevernreglene. (FHI)

Campus er åpen

Universitetet i Oslo er åpent. Regjeringens anbefalinger innebærer at det kan tilbys fysisk undervisning for grupper på 30 i mindre rom, med en meter avstand. Regjeringen åpner opp for at kravet til avstand kan fravikes noe dersom det må til for å få gjennomført undervisning. Forelesninger kan gå med 200 til stede, også med avstand.

Regjeringens anbefaler faste tilviste plasser, men det er åpning for vår tidligere praksis i auditorier med godt smittevern og muligheter for smittesporing.  Vi ber derfor studenter følge merking og anvisninger når de skal på forelesning.

–Vi ser frem til å få flere studenter tilbake på campus. Det vet vi er viktig for både læring og for psykososial trivsel, sier Stølen.

–Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk, laboratorieaktivteter eller ferdighetstrening prioriteres fortsatt for fysisk tilstedeværelse, men her er det rom for langt flere, avslutter Stølen.

Eksamen

Det avholdes fysiske eksamener i Silurveien 2 i januar og februar. Her brukes om lag femti prosent av plassene, og det er god avstand mellom studentene.

Munnbind og selvtester

Det er påbud om bruk av munnbind i alle situasjoner når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand. Unntaket er forelesninger og normale undervisningssituasjoner.

UiO jobber med å skaffe til veie flere selvtester. Dersom vi ikke har tilstrekkelig antall tester for utdeling skal studenter som skal i praksis, ha lab-arbeid eller tilsvarende prioriteres ved utdeling, samt ansatte som må være fysisk på jobb for å sikre driften. Det kommer nærmere informasjon om dette.

Mottak av nye studenter

Universitetet i Oslo tar i januar imot om lag 600 utenlandske studenter. UiO tilrettelegger for fysiske og digitale arrangementer og innendørs og utendørs arrangementer der det er mulig. Restriksjoner for ulike land oppdateres fortløpende, og oppdatert informasjon ligger her: https://www.uio.no/english/studies/international-students/

Hjemmekontor

Regjeringen anser aktivitet ved universiteter og høgskoler som høyt prioritert, og ordning med hjemmekontor skal derfor organiseres slik at aktiviteten lar seg gjennomføre. Ansatte skal jobbe hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for ønskelig virksomhet på arbeidsplassen. Forskning, utdanning og annen virksomhet skal ivaretas, og det må legges til rette for nødvendige driftsfunksjoner. 
Det skal særlig legges til rette for at stipendiater og postdok kan være til stede, slik at de ikke får forsinket progresjon.

Beredskap for høyt fravær

FHI forventer høye smittetall i perioden fremover. Fakulteter, bibliotek og museer må derfor gå gjennom beredskapslaner for å sikre at viktige funksjoner ivaretas også ved høyt sykefravær hos ansatte.

Arrangementer og skjenking

Studentpubene kan fortsatt holde åpent, og forholde seg til de nasjonale skjenkereglene. Se mer informasjon om arrangementer her: https://www.uio.no/om/hms/korona/arrangementer/index.html

Publisert 14. jan. 2022 15:53 - Sist endret 14. jan. 2022 17:06