Ny arena for dialog og forskningsformidling

I en ustadig verden er det behov for de gode dialogene, de kritiske samtalene og debattene. Nå etablerer Universitetet i Oslo en ny arena for dialog og forskningsformidling i Domus Bibliotheca på Universitetsplassen. 

Bildet kan inneholde: himmel, anlegg, blomst, sky, bygning.

Domus Bibliotheca. Foto: Maylinn Byrknes / UiO

– Universitetets rolle er å stille de nye spørsmålene, kritisk reflektere og gå motstrøms for å bringe fram ny kunnskap. Domus Bibliotheca skal være en arena for dette, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.   

Universitetet åpner dørene  

Det gamle universitetsbiblioteket er nå gjort i stand til å huse debatter, forskningsformidling og workshops. 

– Kunnskap skal bli tatt i bruk, da trenger vi dialog og debatt med ulike aktører for å gjøre forskningen og samfunnet bedre. Universitetet skal bevege seg mellom å stille nye spørsmål og bidra med løsninger på vår tids store utfordringer.  

– Vi håper at vi kommer nærmere byen når vi her inviterer til dialog om forskning på gateplan, sier Stølen. 

Hav, Europa og demokrati 

Først på programmet er Forskningsdagene der tema er havets betydning; vi ser blant annet på havets enorme muligheter til å få fart på det grønne skiftet, og spør om vi kan redde Oslofjorden og diskuterer dilemmaene vi møter mellom vill natur og mennesker – slik vi opplevde i sommer med hvalrossen Freya.  

I serien “Krig i Europa” diskuteres krigen i Ukraina og hvilke konsekvenser det får for Europa og verden. Hylland og Wig inviterer til LIVE podkast-innspillinger med temaer som en positiv samtale om rus, det konforme Norge og matsikkerhet.  

Under Oslo Peace Days blir det en rekke arrangementer om fred, demokrati og menneskerettigheter.

En smak av ubehag 

Videre utover høsten skal vi utforske ulike typer ubehag.  Anine Kierulf, førsteamanuensis i jus, leder  serien “Ubehagelige samtaler”. Sammen med et lite knippe av landets fremste forskere går de inn i rollen Norge har  som krigsprofitør, nordmenn som forbruksverstinger og prisen for å være motstrøms i det offentlige ordskifte.

Hva er det forskerne finner ut av som er både krevende eller til og med risikabelt å snakke om? Hva er det som bare ikke passer i offentligheten, som bidrar med kunnskap som “ingen” har lyst til å snakke om? Dette skal vi gå inn i, sier Anine Kierulf. 

- Det er bare vi som kan skape demokratiet og ytringskulturen vår. Og det må vi gjøre sammen. Det krever mot å snakke om og lytte til det vanskelige. Det krever trening, litt hver dag, sier Kierulf.  

Nytenkning rundt forskningsformidling 

Domus Bibliotheca skal også være en arena for dialog mellom forskere, næringsliv og offentlig sektor. I tillegg skal Domus Bibliotheca være en treningsarena for forskningsformidling. 

Det matematisk naturvitenskapelige fakultet har systematisk trening av studenter i forskningsformidling: På sitt 10-årsjubileum for et eget formidlingsfag inviteres det til en helaften for formidling av realfag og teknologi. 

 

Om Domus Bibliotheca

Domus Bibliotheca er Universitetet i Oslos dialog- og formidlingsarena. Her kan du delta i debatter, samtaler og høre på foredrag. Domus Bibliotheca er den venstre fløybygningen av universitetets bygninger rundt Universitetsplassen.

Nysgjerrig på hva som skjer hos oss? Følg Universitetsplassen - UiO på Facebook for spennende oppdateringer.

Høstens program for Domus Bibliotheca ligger også her.

Publisert 19. sep. 2022 15:37 - Sist endret 20. sep. 2022 10:07