Muligheter i Paris, Berlin og Oslo i sommer

For første gang arrangeres sommerskoler i regi av universitetsalliansen Circle U. Temaene er demokrati, klima og global helse, og alle studienivåer og faglige bakgrunner kan søke. Sommerskolene er gratis. Frist: 29. april.

Bildet kan inneholde: azure, organisme, gest, gjøre, kunst.

Universitetet i Oslo med egen sommerskole

8.–12. august kan masterstudenter delta på UiO sin sommerskole Evidence and Democracy in Times of Crisis. Dette er et tverrfaglig kurs koordinert av professor Tobias Bach (statsvitenskap) og professor Eivind Engebretsen (global helse). Sommerskolen dreier seg om kunnskapshåndtering i beslutningsprosesser, særlig i krisesituasjoner og når man må fatte raske avgjørelser.

Hva er Circle U.?

Circle U. er en europeisk universitetsallianse som består av ni forskningsintensive breddeuniversiteter. Målet er å etablere et inkluderende, forskningsintensivt og tverrfaglig europeisk universitet innen 2025.

Disse universitetene samarbeider vi med i Circle U.:

  • Aarhus Universitet, Danmark
  • Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland
  • King’s College London, Storbritannia
  • Univerzitet u Beogradu, Serbia
  • Université Catholique de Louvain, Belgia
  • Université Paris Cité, Frankrike
  • Università di Pisa, Italia
  • Universität Wien, Østerrike

Berlin: Lær å kommunisere om klima

Communicating Climate Science er tema for Humboldt-Universität zu Berlins sommerskole, fra 22.–26. august. Målgruppen er bachelor- og masterstudenter som vil delta på forelesninger, workshops, skriveøkter og turer i og rundt Berlin, for å lære om og reflektere om kommunikasjonsutfordringer knyttet til klimaendringer, klimaforskning og forskningskommunikasjon. 

Paris: Global helse for ph.d.-studenter

Rethinking Global Health foregår i Paris fra 4.–8. juli. Université Paris Cité sin sommerskole retter seg mot ph.d.-studenter og unge forskere fra alle fagdisipliner, og er en dilemmabasert tilnærming med en blanding av forelesninger, gruppearbeid og ekskursjoner i og rundt Paris.

Jordbruk og bærekraft i Tyskland

Humboldt tilbyr dessuten to ekstra sommerskoler: From the Farm to the Fork (30. juli–6. august), et litt alternativt opplegg med camping og ekskursjoner i området Markgräflerland, samt Reimagining Universities as Drivers of Sustainability (22.–26. august), en kombinasjon av teoretiske og praktiske øvelser relatert til bærekraftsproblematikk. Begge disse tilbudene er for studenter på alle nivåer og fra alle disipliner.

Felles søknadsfrist 29. april

For alle sommerskolene er søknadsfristen 29. april, og det er et begrenset antall plasser.

Finn ut mer om søknadsprosess og praktiske detaljer for sommerskolene.

Publisert 6. apr. 2022 08:28 - Sist endret 7. apr. 2022 09:07