UiO får tildelt senter for fremragende utdanning

Senter for tverrfaglig utdanning blir et senter for fremragende utdanning (SFU) i den seneste prestisjeutlysningen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Bilde av bygning med røde roser foran.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

– Tildelingen viser at UiO har utdanningsmiljøer som er i ypperste klasse. Bunnsolid undervisning er en utpekt strategi for universitetet, så dette er svært gledelige nyheter, sier rektor Svein Stølen.

Senter for tverrfaglig utdanning er utviklet som et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og er et av flere sterke tverrfaglige undervisningsmiljøer som nå vokser frem på universitetet.

– Senteret illustrerer godt det solide arbeidet som legges ned av undervisere og forskere hver dag når det gjelder å utvikle innovativ og nytenkende utdanning. Det viser også hvordan vi som universitet på en svært god måte kan samarbeide på tvers av fakulteter og faggrenser, og det skal vi lære av, sier Stølen.

I første trinn av søknadsprosessen om å bli et senter for fremragende utdanning (SFU) sendte UiO opprinnelig inn fire sterke søknader, der én til slutt ble vurdert innvilget av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Det nye senteret for fremragende utdanning

Senter for tverrfaglig utdanning har som målsetting å fremme interdisiplinær kompetanse, ikke minst for å hjelpe morgendagens arbeidstakere til å løse de store og grunnleggende utfordringene vi står overfor innen blant annet energi, miljø og helse.

SFU-søknaden er utformet på basis av honours-programmet som UiO har etablert på bachelornivå, og som er et samarbeid mellom de samme fakultetene.

Honours-programmet har på kort tid blitt et av de mest populære studieprogrammene blant nye studenter, og Senter for tverrfaglig utdanning vil videreutvikle og skalere erfaringene herfra for å jobbe enda mer målbevisst for å fremme tverrfaglig utdanning ved UiO og å gi flest mulig studenter tilbud om å utvikle tverrfaglig kompetanse.

Om tildelingen

Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en nasjonal prestisjetildeling som tildeles landets fremste utdanningsmiljøer og gir ressurser til videreutvikling av studier. Ordningen ble opprettet i 2010.

Status som senter for fremragende utdanning gis for fem år av gangen, med mulighet for ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.

 

Publisert 22. nov. 2022 12:05 - Sist endret 22. nov. 2022 14:41