UiO inviterer til Ubehagelige samtaler på Arendalsuka 2022

Hvor bærekraftig er egentlig det grønne skiftet? Blir demokratiet en parentes i historien? Hva kan vi lære av Kina? Dette er noen av temaene som tas opp på UiOs program på årets Arendalsuke – under fellestittelen Ubehagelige samtaler.  

Bildet kan inneholde: mikrofon, frakk, gest, talsperson, dress.

Rektor Svein Stølen og Universitetet i Oslo inviterer til Ubehagelige samtaler på Arendalsuka. Her fra en paneldebatt på Domus Bibliotheca i fjor. Foto: Yngve Vogt

– Dette er en nyutviklet samtale- og debattserie som lanseres i Arendal. Bakteppet for konseptet er de store temaene i tiden: Klimakrise, krig og konflikt, press mot ytringsfrihet og demokrati, forteller rektor Svein Stølen.

– Kunnskapsformidling ligger i kjernen av universitetets samfunnsoppdrag. Gjennom Ubehagelige samtaler skal vi utforske dilemmaer og utfordre etablerte fortellinger. Samtalene skal være ærlige og kanskje gjøre litt vondt, fordi de pirker borti i ting som kan være vanskelige, sier han.

Stølen tror det er helt nødvendig med en slik tilnærming for å bidra til gode, treffsikre løsninger på store samfunnsutfordringer.

– Universitetets rolle er å alltid bevege seg mellom å stille nye spørsmål, kritisk reflektere og gå motstrøms for å bringe frem ny kunnskap og nye løsninger. Da må vi også ta tak i viktige temaer på en ny måte i formidlingen vår – snu ting litt på hodet og stille annerledes spørsmål. Ubehagelige samtaler er et konsept for å få til dette på en engasjerende måte.

De ubehagelige samtalene fortsetter på den nye dialog- og formidlingsscenen Domus Bibliotheca, som åpner 21. september i universitetets lokaler i sentrum

UiOs program på Arendalsuka 2022

Den perfekte stormen i 2024 - hvor galt kan det gå?

 • Mandag 15. august, kl. 20-21
 • Sted: No. 9 CC Café

Hva skjer om Russland sikrer en seier i Ukraina, Kina invaderer Taiwan og Donald Trump vinner presidentvalget i USA? Blir demokratiet en parentes i historien, og er vi på vei mot tredje verdenskrig?

Ordstyrer:

 • Sun Heidi Sæbø, sjefredaktør, Morgenbladet

Panel:

 • Tore Wig, professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Øystein Tunsjø, professor, Institutt for forsvarsstudier (IFS)
 • Julie Wilhelmsen, seniorforsker, NUPI
 • Eirik Løkke, rådgiver, Civita

Hva kan vi lære av Kina?

 • Tirsdag 16. august kl. 10.30-11.30
 • Sted: No. 9 CC Café

For mange er Kina først og fremst et autoritært regime som fyrer med stadig mer kull, bryter menneskerettighetene og jakter global innflytelse. Samtidig har 850 millioner kinesere kommet seg ut av fattigdom, landet er verdensledende på sol- og vindkraft og har bidratt til utvikling i det globale Sør. Hva har vi å lære og hva har vi frykte? Og hvor går Kina videre?

Ordstyrer:

 • Peter Svaar, NRK

Panel:

 • Mette Halskov Hansen, professor i Kina-studier, Universitetet i Oslo
 • Øystein Tunsjø, professor, Institutt for forsvarsstudier
 • Gørild Heggelund, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt
 • Henning Kristoffersen, Ph.d-kandidat ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, og spesialrådgiver hos Position Green

Står norsk kunnskapsbistand i veien for statsbygging og utvikling i Sør?

 • Onsdag 17. august kl. 10.00 - 11.00
 • Sted: Thon Hotel

Norsk kunnskapsbistand er først og fremst rettet mot grunnskolesektoren, mens forskning og høyere utdanning spiller annenfiolin. Det har ført til hjerneflukt fra det globale Sør. Hvilke konsekvenser har det for afrikanske land at kloke hoder forsvinner til karrierer i utlandet, og hvordan kan vi stanse det?

Ordstyrer:

Anne Håskoll-Haugen

Panel:

 • Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo
 • Bård Vegar Solhjell, direktør, Norad
 • Ernest Aryeetey, professor og gen.sek i African Research Universities Alliance, (ARUA)
 • Dan Banik, professor, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo

Har Facebook ødelagt demokratiet?

 • Onsdag 17. august kl. 16.00-17.00
 • Sted: No. 9 CC Café

Facebook skulle bli redningen for demokratiseringen av det offentlige ordskiftet – et nytt og strålende verktøy hvor alle skulle få en stemme. 15 år senere oversvømmes plattformen av konspirasjonsteoretikere og falske nyheter, og den har bidratt til utilbørlig påvirkning på det amerikanske presidentvalget i 2016 og etnisk konflikt og vold i Myanmar og Etiopia. Er demokratiet sårbart fordi vi holder ytringsfriheten så høyt? Må vi ty til sensurlover, eller er det uansett for sent?

Panel:

 • Sofie Høgestøl, førsteamanuensis, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo (ordstyrer)
 • Bente Kalsnes, førsteamanuensis, Institutt for kommunikasjon, Høyskolen Kristiania
 • Lena Trydal, kunstner

Har Norge blitt en krigsprofitør som tar maten ut av munnen til verdens fattige?

 • Onsdag 17. august kl. 20.00-21.00
 • Sted: No. 9 CC Café

Krigen i Ukraina setter Norges rolle som rentenist-stat på spissen. For 2022 blir våre ekstraordinære oljeinntekter omkring 300 milliarder kroner. Våre høye inntekter kommer uten at vi trenger å gjrøe noe som helst. De motsvares dels av ekstraordinære høye kostnader som fattige land ikke kan bære samme hva de gjør.

Har vi laget oss en selvforståelse som skjuler ansvaret for at alle skal ha tilgang til livsnødvendige ressurser? Har vi laget oss økonomiske handlingsregler som hindrer oss i å opptre solidarisk for å lindre sult og utarming?

Panel:

 • Kalle Moene, professor emeritus, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Med flere (TBA)

Er rike lands klimapolitikk kolonialisme i grønn forkledning?

 • Torsdag 18. august kl. 14.00-15.30
 • Sted: Tyholmen, Ruffen

Ledere i det globale Sør har lenge vært kritiske til vestlige lands syn på hvordan lavinntektsland kan skaffe seg mer energi og hvordan ansvaret for globale klimakutt bør fordeles. Hvis vi skal pålegge disse landene utelukkende fornybare modeller, bidrar vi da bare til å befeste fattigdom og forskjeller mellom Nord og Sør?

Ordstyrer:

 • Anne Håskoll-Haugen

Panel:

 • Benedicte Bull, professor, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo
 • Kalle Moene, professor emeritus, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Håvard Mokleiv Nygård, avdelingsdirektør, Avdeling for kunnskap, Norad
 • Mari Sofie Brelin Furu, seniorrådgiver, Multiconsult

Hvor bærekraftig er egentlig det grønne skiftet?

 • Torsdag 18. august kl. 17.30 – 18.30
 • Sted: No. 9 CC Café

Grønn omstilling krever blant annet bærekraftig energi, mineraler og tilgang på arealer både på land og til havs. Per i dag klarer vi ikke å skaffe disse ressursene på en måte som faktisk er bærekraftig. Er det overhodet mulig å få til et reelt grønt skifte?

Ordstyrer:

 • Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør, E24

Panel:

 • Dag Hessen,  professor, Senter for biogeokjemi i Antropocen, Universitetet i Oslo>
 • Nina Jensen, direktør, REV Ocean
 • Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT Norge
 • Vebjørn Bakken, direktør, UiO:Energi

Har klimaoptimismen gjort klimakrisen verre?

 • Torsdag 18. august kl. 18.30-19.30
 • Sted: No 9 CC Cafe

De siste ti årene har troen på ny teknologi og grønn vekst skapt et inntrykk av at klimakrisen løser seg. Men vi får ikke kuttet nok utslipp innen 2030. Har vi rett og slett ikke vært redde nok til å kreve og godta endringene som må til? Hvordan lager vi den samfunnsomveltningen verden trenger?

Ordstyrer:

 • Geir Ramnefjell, politisk redaktør, Dagbladet

Panel:

 • Dag Hessen,professor, Senter for biogeokjemi i Antropocen, Universitetet i Oslo
 • Idar Kreutzer, adm.dir. Finans Norge
 • Anne Therese Gullberg, partner og seniorrådgiver, Kruse Larsen
 • Jonas Kittelsen, talsperson Extinction Rebellion og masterstudent ved Universitetet i Oslo

Øvrige arrangementer på Arendalsuka hvor UiO er medarrangør (oppdateres):

Publisert 12. aug. 2022 00:00 - Sist endret 12. aug. 2022 09:28