Kunnskap rett fra kilden: UiO på Arendalsuka 2019

I løpet av Arendalsuka inviterer UiO til 25 arrangementer med temaer som spenner fra klima, bærekraft, politisk valg, demokrati og  byutvikling, til ensomhet og tannhelse.

 Alle arrangementene finner sted på veteranskipet MS Sunnhordland og forskningsfartøyet Trygve Braarud, som ligger til kai i Arendal havn fra mandag 12. august til torsdag 15. august.

Mandag 12. august

Klokkeslett Arrangement/seminar
17.00-17.30 Ankomst MS Sunnhordland
20.00-21.00

Debatt på TV – spiller det noen rolle? Retorikk i politiske debatter

Det humanistiske fakultet i samarbeid med retorikkforskere fra BI og UiB

21.20-23.00

Partilederdebatten på ganske stor skjerm, med uredelighetsbingo organisert av arrangørene bak Debatt på TV

Det humanistiske fakultet i samarbeid med BI og UiB

   

Tirsdag 13. august

Forskningstokt med Trygve Braarud kl: 10-11.30 og 13-14.30

Klokkeslett Arrangement/seminar
09.00-10.00

Miljøgifter fra elektronisk avfall: Kunnskapsbasert håndtering lokalt og globalt

UiO: Livsvitenskap i samarbeid

Mer om arrangementet på UiO:Livsvitenskaps nettsider

10.30-11.30

Sikrere valgprognoser med Big Data: Suksesskriterier og fallgruver

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet

12.00-13.00

Valg og klima: Gir bompenger og vindkraft bråstopp for klimakampen?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

13.30-14.30

Lokaljournalistikken og valgkampen 2019 - Hva betyr lokaljournalistikken for den demokratiske samtalen?

POLKOM, Det humanistiske fakultet

14.30-15.30

Hvorfor vokser demokratifestivalene og hva betyr de for demokratiet?

POLKOM, Det humanistiske fakultet

16.00-17.00

Dårlig munnhelse, vår tids brennemerking? Hvilken tannhelsepolitikk ønsker vi oss?

Det odontologiske fakultet og Tannlegeforeningen

17.30-18.30

Hvor stor gjestfrihet er det plass for i norsk asyl- og innvandringspolitikk?

 Det teologiske fakultet
19.00-20.00

Vi utfordrer partiene til Klimaquiz!

EMERALD, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

20.15-22.15

 

Bærekraftsmålene – 17 stemmer for framtiden

MNKOM, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Onsdag 14. august

Forskningstokt med Trygve Braarud kl:10-11.30 og 13-14.30

Klokkeslett Arrangement/seminar
08.00-10.00

Kickoff for regionalt forsknings- og utdanningssamarbeid om Oslofjord og Skagerrak

 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Universitetet i Agder (i UiA-teltet)

09.00-10.00

Barrierer for bærekraft: Hvordan koble forskning og næringsliv for å øke innovasjonstakten i Norge?

U5: NMBU, NTNU, UiB, UiO og UiT

10.30-12.00

Teknologi for bedre helse: innovasjon og innbyggerstyring

Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Digitalt liv

12.30-13.00

Trygve Braarud 2. 0

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

13.30-14.30

Stemmer på sak, ikke på person: at politikere er mye i mediene betyr ikke at de får flere stemmer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

15.00-16.00

Byutvikling: hvor tett og høyt vil vi bo?

Universitetet i Oslo, UiO:Energi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

16.00-17.00

Hva skal vi leve av i fremtiden? Kom og hør om Norges første innovasjonsdistrikt Oslo Science City!

Oslo Science City, Universitetet i Oslo

16.30-17.30

Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen 

Oslo School of Environmental Humanities, Det humanistiske fakultet

18.00-19.00

Veien fra science fiction til science fakta

Realfagsbiblioteket, Universitetet i Oslo

Samtidig gjøres puben om bord om til Pub at the end of the Universe

20.00-21.00

Pestbefengt humor: En komiker, en professor, et dystert tema – kan det bli standup-show av sånt?

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Torsdag 15. august

Forskningstokt med Trygve Braarud kl: 10-11.30 og 13-14.30

Klokkeslett Arrangement/seminar
09.00-10.00

Ensomhet:Den glemte faktor i psykisk helsearbeid?

Det medisinske fakultet: Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

10.30-11.30

Har norsk industri en grønn fremtid?

Universitetet i Oslo, UiO:Energi, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK)

12.00-13.00

Nasjonal stamcellebank – en sentral ressurs for fremtidens medisin

Det medisinske fakultet

13.30-14.30

Etterdønningene av Europavalget

ARENA Senter for Europaforskning 

14.30-15.30

 Konsekvensene av brexit: Høyere utdanning og forskning

ARENA Senter for Europaforskning

Fredag 16. august

Klokkeslett Hva skjer
10:30 Opprydning og avreise for MS Sunnhordland

Aktuelt fra Arendalsuka 2018

Lurer du på hvordan det var på Arendalsuka i fjor. Les aktueltsaker og se videoer fra MS Sunnhordland i fjor.

  • Ketil raknes i Arendal - Akademia har høg legitimitet i å vera på Arendalsuka

    - Universitetet i Oslo og dei andre utdanningsinstitusjonane har høg legitimitet i å vera på Arendalsuka. Det er heller grunn til å stillla spørsmål ved kvifor direktorat og kommunar deltar. Det seier stipendiat Ketil Raknes ved Høyskolen Kristiania som denne veka har publisert ein rapport om Arendalsuka.

  • Sian i Arendal Tore Bjørgo: - Heller regulering enn forbod mot høgreekstreme organisasjonar

    - Om Den nordiske motstandsrørsla hadde utvikla seg til ein paramilitær organisasjon, burde den ha blitt forbode.Då kan den kriminaliserast. Det sa leiar for Senter for forsking på høgreekstremisme, Tore Bjørgo i ein debatt i regi av UiO og Antirasistisk senter på Arendalsuka. Men han vil helst ha regulering.

Bildeliste galleri