Om årsfesten

Årsfesten feires rundt 2. september hvert år og markerer årsdagen for vedtaket om at Norge skulle få et eget universitet.

Den 2. september 1811 skrev kong Frederik VI av Danmark-Norge under på dokumentet som skulle gi Norge et eget "fullstændig universitet". Universitetets opprinnelige navn var Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitas Regia Fredericiana). Navnet ble i 1939 endret til Universitetet i Oslo (Universitas Osloensis).

Etableringen av landets første universitet ble sett på som en viktig milepæl i kampen for et selvstendig Norge. Etter hvert er flere nye universiteter og høyskoler bygd opp, men også i dag står Universitetet i Oslo frem som landets største og viktigste forsknings- og utdanningsinstitusjon.

Gjennom 200 år har UiO gitt viktige bidrag til utviklingen av det norske samfunnet – ved å frembringe ny kunnskap, ved å utdanne kandidater til et bredt spekter av kunnskapskrevende stillinger, og gjennom annen kunnskapsformidling og aktiv deltakelse i samfunnsdebatten. Derfor er 2. september en dag det er vel verdt å feire!

Publisert 25. juni 2012 10:40 - Sist endret 25. juni 2012 10:42