English version of this page

UiOs årsfest

UiO feiret sin 211-årsdag fredag 2. september 2022

UiOs årsfest ble feiret i Aulaen med kreering av 15 æresdoktorer, utdeling av UiOs priser, UiOs bærekraftspris for beste masteroppgave og H.M. Kongens gullmedalje, taler ved rektor Svein Stølen, æresdoktor Hirut Woldemariam Teketel og leder av Studentparlamentet, musikk ved Kvindelige Studenters Sangforening og Universitetets Symfoniorkester.

Bilder fra UiOs årsfest 2021

Bilder

Om årsfesten til UiO

Årsfesten feires rundt 2. september hvert år og markerer årsdagen for vedtaket om at Norge skulle få et eget universitet.

Kontakt