English version of this page

Mer rosa kompetanse på UiO

Kunnskap er avgjørende i kampen for menneskerettigheter og mot fordommer. Det forplikter at man feirer Pride. UiO skal fortsette å spre fryktløs kunnskap igjennom forskning og formidling og ved å styrke vår egen rosa kompetanse.

Bøyd arm som viser biseps på rosa bakgrunn

Kurset i rosa kompetanse skjerper din bevissthet og styrker din evne til å gjøre din arbeidsplass trygg for alle. Fotomontasje: UiO/Hanne Utigard

Skjult problemstilling

De fleste som bryter med normer for kjønn og seksualitet lever gode liv. Likevel opplever mange betydelige utfordringer knyttet til storsamfunnets manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. Fortsatt er statistikken uhyggelig når det kommer til mobbing og psykisk uhelse, og for mange er det vanskelig å finne rom til å være hele seg i hverdagen.

Mer rosa kompetanse på UiO

Hvordan kan vi ved UiO bidra til at vi gjør arbeidsplassen vår mer inkluderende med tanke på seksuell orientering og kjønn? Hvordan kan vi legge tilrettelegge for at alle kan være åpne om hvem de er, og hvem deres nærmeste er?

Svaret er å legge til rette for mer rosa kompetanse. Kurset «Rosa kompetanse på din arbeidsplass» ble tilbudt første gang under fjorårets Pride-uke og fikk svært gode tilbakemeldinger. Formålet er å kunne heve kompetansen om kjønn og seksualitet på vår arbeidsplass slik at vi individuelt og i fellesskap blir bedre på å opptre inkluderende i praksis.

Kurset vil bli tilbudt alle ansatte ved UiO så snart vi kan samles i litt større grupper igjen. Enhetene kan også selv bestille kurset hos FRI - Forening for kjønns- og seksualitetsmangfold (foreningenfri.no).

Hvordan angår dette deg?

Hver og en av oss som møter mennesker i vår arbeidshverdag kan utgjøre en forskjell. Og det er ikke alltid så mye som skal til.

På kurset i rosa kompetanse får du gode innspill om hvordan du kan bidra til at din arbeidsplass opptrer trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering og kjønn og tilrettelegge for at alle kan være åpne om hvem de er, og hvem deres nærmeste er.

La oss møte hverandre med kunnskap og kjærlighet.

Happy Pride!

Publisert 17. juni 2020 08:29 - Sist endret 17. juni 2020 11:13