Fred og konflikt: Relevante UiO-forskere

UiO-forskere som forsker på temaet fred og konflikt.

 

Navn Tittel Fag Relevante fagfelt
Kristin Bergtora Sandvik Professor Kriminologi og rettssosiologi Retts- og rettighetsbevissthet, rettsliggjøring, rettslig mobilisering og soft law med fokus på nasjonale og internasjonale humanitære organisasjoner og humanitær respons.

Peter Scharff Smith

Professor Kriminologi og rettssosiologi Menneskerettighetssystemet - praksis, prinsipper og normativt rammeverk. Krigsforbrytelser og Holocaust.
Helene Sjursen Seniorforsker Statsvitenskap Er koordinator for EU2020-prosjektet GLOBUS – Reconsidering European Contributions to Global Justice. Mukwege Foundation, som er stiftelsen til en av vinnerne av årets Nobels fredspris, Dr. Mukwege, er medlem av policy-nettverket til GLOBUS og dermed del av forskningsprosjektet som Sjursen leder.
Johanne Døhlie Saltnes Forsker Statsvitenskap

Utenriks- og sikkerhetspolitikk, med særlig fokus på EU og utviklingspolitikk.

Kristian Stokke Professor Samfunnsgeografi

Borgerkrig og konfliktløsning i overganger fra autoritært til demokratisk styresett, med spesielt fokus på Myanmar.

Jemima García-Godos

Førsteamanuensis Samfunnsgeografi

Overgangsjustis (transitional justice), rettsoppgjør, ofrenes rettigheter, post-konflikt gjenoppbygging, menneskerettigheter. Fokus på Latinamerika, spesielt Colombia og Peru.

Håvard Strand Førsteamanuensis Statsvitenskap Trender i politisk vold og væpnet konflikt; Årsaker til krig; Demokrati og styresett.
Tore Wig Førsteamanuensis Statsvitenskap Borgerkrig, mellomstatlig konflikt, politisk vold, autoritære regimer, politisk protest i diktaturer, demokratisering
Nora Sveaas Professor Psykologi menneskerettigheter/torturforebygging
Carl Erik Grennes Professor emeritus Psykologi politisk psykologi og krig
Sigrun Marie Moss Postdoktor Psykologi politisk psykologi, borgerkrig, Rwanda, Sudan og Zanzibar/Tanzania
Benedicte Bull Professor Statsvitenskap Politisk uro i Latin-Amerika, utfordringer for internasjonalt samarbeid, Mexico, Mellom-Amerika, transnasjonal organisert kriminalitet.
Antulio Rosales Postdoktor Statsvitenskap Konflikt og økonomisk krise i Venezuela, samspill mellom ulike interesser ved utvinning av naturressurser; utenlandske investorer, venezuelansk politikk og urbefolkning.
Mariel Aguilar-Støen Professor Samfunnsgeografi Politisk uro i Latin-Amerika, lokal- og urbefolkning /bevegelser
Nina Witoszek Forskningsleder Kulturhistorie Autoritære ledere, totalitarisme og demokrati, den nordiske modellen og balansen mellom samarbeid/fred/konkurranse.
Jason Miklian Postdoktor Statsvitenskap Næringsliv og fredsarbeid, bedrifters samfunnsansvar, bedrifters rolle som fredsbyggere
Susanne Norman Stipendiat Samfunnsgeografi Folkemord og seksualisert vold
Nils Lid Hjort Professor Matematikk Stordata og statistiske metoder. Utvikler et statistisk verktøy som skal kunne slå fast når kriser og konflikter mellom land eskalerer til kriger.
Celine Marie Cunen Førstelektor Matematikk Stordata og statistiske metoder. Utvikler et statistisk verktøy som skal kunne slå fast når kriser og konflikter mellom land eskalerer til kriger.
Ada Nissen Postdoktor Historie

Norges rolle  som fredsmekler i internasjonale konfliktar.  Næringsliv og samfunnsansvar. Statoil og menneskerettighetene.

Hilde Henriksen Waage Professor Historie Hvorfor det ikke blir fred i Midtøsten. Osloavtalen.
Hanne Hagtvedt Vik Professor Historie Internasjonalt samarbeid, bistand, folkerett og menneskerettigheter. Internasjonalisering av rettighetene til urfolk.
Sunniva Engh Førsteamanuensis Historie Internasjonal bistand. Brudd på menneskerettigheter (tvangssterilisering av indiske kvinner). Demokratiutvikling i Myanmar. Relasjonene mellom India og Kina og Norden som eksempelmodell for andre samfunn.
Daniel Maul Førsteamanuensis Historie Internasjonal bistand. Kvekerbevegelsen - en av tidenes lengstlevende fredsbevegelser.

Under arbeid

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter ved UiO

Publisert 16. nov. 2018 09:27 - Sist endret 14. mai 2020 09:57