Fred og konflikt: relevante UiO-forskere

UiO-forskere som forsker på temaet fred og konflikt.

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Kriminologi og rettssosiologi Retts- og rettighetsbevissthet, rettsliggjøring, rettslig mobilisering og soft law med fokus på nasjonale og internasjonale humanitære organisasjoner og humanitær respons. Kristin Bergtora Sandvik Professor
Kriminologi og rettssosiologi Menneskerettighetssystemet - praksis, prinsipper og normativt rammeverk. Krigsforbrytelser og Holocaust.

Peter Scharff Smith

Professor
Statsvitenskap Er koordinator for EU2020-prosjektet GLOBUS – Reconsidering European Contributions to Global Justice. Mukwege Foundation, som er stiftelsen til en av vinnerne av årets Nobels fredspris, Dr. Mukwege, er medlem av policy-nettverket til GLOBUS og dermed del av forskningsprosjektet som Sjursen leder. Helene Sjursen Seniorforsker
Statsvitenskap

Utenriks- og sikkerhetspolitikk, med særlig fokus på EU og utviklingspolitikk.

Johanne Døhlie Saltnes Forsker
Samfunnsgeografi

Borgerkrig og konfliktløsning i overganger fra autoritært til demokratisk styresett, med spesielt fokus på Myanmar.

Kristian Stokke Professor
Samfunnsgeografi

Overgangsjustis (transitional justice), rettsoppgjør, ofrenes rettigheter, post-konflikt gjenoppbygging, menneskerettigheter. Fokus på Latinamerika, spesielt Colombia og Peru.

Jemima García-Godos

Professor
Statsvitenskap Trender i politisk vold og væpnet konflikt; Årsaker til krig; Demokrati og styresett. Håvard Strand Førsteamanuensis
Statsvitenskap Borgerkrig, mellomstatlig konflikt, politisk vold, autoritære regimer, politisk protest i diktaturer, demokratisering Tore Wig Professor
Psykologi menneskerettigheter/torturforebygging Nora Sveaas Professor
Psykologi politisk psykologi og krig Carl Erik Grennes Professor emeritus
Psykologi politisk psykologi, borgerkrig, Rwanda, Sudan og Zanzibar/Tanzania Sigrun Marie Moss Postdoktor
Statsvitenskap Politisk uro i Latin-Amerika, utfordringer for internasjonalt samarbeid, Mexico, Mellom-Amerika, transnasjonal organisert kriminalitet. Benedicte Bull Professor
Samfunnsgeografi Politisk uro i Latin-Amerika, lokal- og urbefolkning /bevegelser Mariel Aguilar-Støen Professor
Kulturhistorie Autoritære ledere, totalitarisme og demokrati, den nordiske modellen og balansen mellom samarbeid/fred/konkurranse. Nina Witoszek Forskningsleder
Statsvitenskap Næringsliv og fredsarbeid, bedrifters samfunnsansvar, bedrifters rolle som fredsbyggere Jason Miklian Postdoktor
Psykologi Folkemord og seksualisert vold Susanne Norman Stipendiat
Matematikk Stordata og statistiske metoder. Utvikler et statistisk verktøy som skal kunne slå fast når kriser og konflikter mellom land eskalerer til kriger. Nils Lid Hjort Professor
Matematikk Stordata og statistiske metoder. Utvikler et statistisk verktøy som skal kunne slå fast når kriser og konflikter mellom land eskalerer til kriger. Celine Marie Cunen Førstelektor
Historie

Norges rolle  som fredsmekler i internasjonale konfliktar.  Næringsliv og samfunnsansvar. Statoil og menneskerettighetene.

Ada Nissen Postdoktor
Historie Hvorfor det ikke blir fred i Midtøsten. Osloavtalen. Hilde Henriksen Waage Professor
Historie Internasjonalt samarbeid, bistand, folkerett og menneskerettigheter. Internasjonalisering av rettighetene til urfolk. Hanne Hagtvedt Vik Professor
Historie Internasjonal bistand. Brudd på menneskerettigheter (tvangssterilisering av indiske kvinner). Demokratiutvikling i Myanmar. Relasjonene mellom India og Kina og Norden som eksempelmodell for andre samfunn. Sunniva Engh Førsteamanuensis
Historie

Internasjonal bistand. Kvekerbevegelsen - en av tidenes lengstlevende fredsbevegelser.

 

Daniel Maul Førsteamanuensis
Statsvitenskap

Konflikt mellom stater og grupper, suverenitetsbegrensninger, statsborgerskap, minoritetsspørsmål, spesielt spørsmålet om samenes politiske status i Norge, og menneskerettigheter.

Anne Julie Semb Professor
Statsvitenskap Internasjonal politikk, konflikt, borgerkrig, komparativ politikk, spillteori, demokrati, Korea, India, Nepal, amerikansk politikk Scott Gates Professor
Menneskerettigheter Tidligere medlem av FNs underkommisjon til forhindring av diskriminering og vern for minoriteter. Asbjørn Eide Professor em.
Menneskerettigheter, Medlem av Den faste voldgiftsdomstolen og av FNs menneskerettighetskomité.

Gentian Zyberi

Professor
Menneskerettigheter

Human rights-based development, Political rights, democratisation,  economic, social and cultural rights, nutrition and the right to food

Bård Anders Andreassen Professor
Samfunnsgeografi Konflikten i Øst-Ukraina (Donbas), nasjonale identiteter i Ukarina  Michael Gentile Professor

Eksperter du savner her?

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter ved UiO

Publisert 16. nov. 2018 09:27 - Sist endret 11. nov. 2020 12:53