Koronavirus (coronavirus COVID-19) - relevante UiO-forskere

UiO har mange forskere som har kompetanse på ulike aspekter ved det pågående utbruddet av koronavirus. 

Navn Tlf Stilling Fagområde Relevante fagfelt
Gunnveig Grødeland 23074223 Forsker Immunologi Utvikling av vaksiner mot nye virus og dannelse av immunresponser. 
Tor Inge Tønnessen 91700717 Professor II Anestesi og intensivbehandling Behandling av covid-19-pasienter på sykehus og intensivavdelinger.
Sigurd Høye  40451747 Førsteamanuensis Allmennmedisin

Antibiotikabruk og luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten.

Skal i gang med forskningsprosjekt om fastlegers håndtering av covid-19-pasienter.

Hilde Wøien  91380768 Førsteamanuensis Sykepleievitenskap Intensivbehandling, intensivsykepleie
Arnoldo Frigessi 95735574 Professor Biostatistikk Hvordan smittsomme sykdommer sprer seg basert på statistiske modeller 
Kristin Braa 41630260 Professor Informatikk

Leder et globalt team som har utviklet DHIS2 for overvåking av COVID-19 som følger WHOs retningslinjer.

Nils Christian Stenseth 99709708 (pressekontakt Tore Wallem) Professor Biologi

Hvordan varierer sykdomsbakterier og -virus i mengde gjennom sesongen og fra år til år? Har studert bl.a. Svartedaud-bakterien (pesten), og sett på disse problemstillingene hos koronaviruset.

Thomas Hylland Eriksen 90050293 Professor Sosialantropologi Hva gjør en slik bråstopp med oss, lokalt og globalt? Globale utfordringer, overopphetet verden.
Morten Enersen 48110546 Førsteamanuensis Oral biologi Smittevern
Kalle Moene 94891688 Professor Økonomi Koronavirusets påvirkning på økonomien nasjonalt og internasjonalt, borgerlønn som løsning på de akutte krise, økonomi og ulikhet.
Jo Thori Lind  47334626 Professor Økonomi Økonomiske konsekvenser for samfunnet

Anne Spurkland 

41574078 Professor Immunologi Immunsystemet og hvordan immunsystemet reagerer i forbindelse med infeksjoner, også nye 
Anne Kveim Lie 45471011 Førsteamanuensis Medisinsk historie Sosiale, kulturelle og historiske aspekter ved epidemier
Susanne Dudman  23071155 Førsteamanuensis Virologi Medisinsk mikrobiologi og forsker på virusinfeksjoner

Pål Aukrust 

23071916 Professor II Immunologi

Behandling, patogenese. Hvem blir dårlige 

Øyvind Næss 

22850663 Førsteamanuensis Samfunnsmedisin/ epidemiologi  Sykdommers utbredelse og smittevern 
Kåre Moen 90923780 Førsteamanuensis

Samfunnsmedisin/

global helse

Epidemiers konsekvens i lavinntekstland

Birgitte de Blasio 

22851508 Professor II Biostatistikk  Statistiske studier av smittsomme sykdommer, analyser av sosiale nettverk. 

Jon Michael Gran 

99229156 Førsteamanuensis Biostatistikk Statistiske modeller for influensadødelighet og forekomst av smittsomme sykdommer

Tore Wig

90527229 Førsteamanuensis Statsvitenskap Om ulike land og styresetts måte å takle koronaviruset på.
Karen O´Brien 90063814 Professor  Sosiologi

Hva betyr koronaviruset for klimaet nå – og på lengre sikt? Hva slags mestringsmetoder kjenner man fra før?

Hans Jacob Orning 22841930 Professor  Historie Svartedauden og påfølgende pestepidemier i Norge
Christine Amadou 22856146 Professor  Idehistorie Pest i antikken, Albert Camus
Heidi Østbø Haugen 22854276

Professor i Kinastudier

Kulturstudier og orientalske språk

Kinesisk hverdagsliv
Kinas politiske system
Kinesiske studenter i utlandet og utenlandske studenter i Kina
Fabrikker i Kina
Kina som innvandrings- og utvandringsland
Kina og Afrika

Einar Lie 

 

 

 

2285 7562 Professor i økonomisk historie Historie, økonomi Økonomiske kriser Krisebekjempelse
På hvilken måte er denne krisen annerledes enn andre økonomisk kriser?
Atle Grønn 22856793 Professor  Russisk Kjenner Russland og russiske medier godt
Øyvind Ihlen 22850422 Professor Medier og kommunikasjon Risikokommunikasjon, retorikk, media og sosiale medier i pandemisituasjoner
Truls Strand Offerdal

92242494

Stipendiat Medier og kommunikasjon Risikokommunikasjon, retorikk, media og sosiale medier
Einar Wigen 95868781 Førsteamanuensis Tyrkia-studier

Tidsaspektet ved epidemier, vaksinemotstand, Midtøsten, Tyrkia

Aleksander Sandtorv 22844319 Førsteamanuensis Kjemi Håndsprit og hvordan lage det
Steven Wilson 97010953 Professor Kjemi Såpe løser opp virus
Reidar Lund 90914138 Førsteamanuensis Kjemi Såpe løser opp virus
Ole Andreas Løchen Økstad 92603952 Professor Farmasi Mikrobiologi, hygiene
Tone Gregers 99697154 Førstelektor Biologi

Virus, immunsystemet, immunresponser og immunitet.

Kristin Bergtora Sandvik Ta kontakt på epost Professor Kriminologi og rettssosiologi "Smittevernlovene", fullmaktslover.
Heidi Beate Bentzen  97759085 Stipendiat Jus

Personvern og helse, identifiserbarhet, datadeling/-tilgang og bruk av kunstig intelligens for å stanse spredning av korona.

Herman Bruserud 22859705 Førsteamanuensis Jus Kontraktsrett, avtalerett, erstatningsrett
Margrethe Buskerud Christoffersen 91864768 Professor Jus Kontraktsrett
Harald Irgens-Jensen 22859357 Førsteamanuensis Jus Kontraktsrett, avtalerett
Geir Woxholth 90201525 Professor Jus Kontraktsrett, avtalerett
Lasse Simonsen 22859702 Professor Jus Kontraktsrett, avtalerett
Giuditta Cordero-Moss 22859737 Professor Jus Kontraktsrett
Erling Hjelmeng 22859784 Professor Jus Erstatningsrett
Anne Kjersti Befring 95827358 Førsteamanuensis Jus Helserett
Antoine de Bengy Puyvallée 40073554 Stipendiat Internasjonal politikk

Politisk respons på epidemier. Global helsesikkerhet, WHO, bruk av militæret, epidemier og demokrati.

Katerini Storeng 22858883 Førsteamanuensis Medisinsk antropologi Global helsesikkerhet. Hvordan vil korona utarte seg i Afrika?
William Ryan Easterday 98890627 Forsker Biologi Evolusjon av smittsomme sykdommer, og utviklingen i hvordan virus endrer seg og sprer seg mellom mennesker.

Flere?

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Andre ekspertlister

Finn forskere som er eksperter på andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter ved UiO

Publisert 11. mars 2020 16:36 - Sist endret 18. aug. 2020 09:16