Norsk politikk: relevante UiO-forskere

Det ble brukt ord som "regjeringskrise" og "Frexit"om at Frp valgte å gå ut av regjering. Hvordan forstå det norske politiske landskapet, med maktkamp og posisjonering?

Fag Ekspertfelt Navn Tittel Tlf
Statsvitenskap Valgforskning Bernt Aardal Professor 92434801
Statsvitenskap Regjeringsskifte og parlamentarisme Bjørn Erik Rasch Instituttleder 90514436
Historie Nyere norsk politisk historie, særlig norsk økonomisk politikk. Einar Lie Professor 22857562
Medier og kommunikasjon Politisk  kommunikasjon Eli Skogerbø Professor 90561275
Statsvitenskap De lange linjer i politikken, partipolitikk

Elin Haugsgjerd Allern

Professor 22858198
Statsvitenskap Politikk og forvaltning, styring

Jostein Askim

Professor 46765278
Statsvitenskap Politisk  kommunikasjon, arbeidsprosesser i regjeringen Kristoffer Kolltveit Førsteamanuensis 41521052
Medier og kommunikasjon Valgforskning, politiske partier, politisk kommunikasjon Rune Karlsen Professor 22856287

 

Eksperter du savner her?

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter ved UiO

Publisert 23. jan. 2020 12:19 - Sist endret 11. nov. 2020 13:03