Selvsagt trenger UiO en helhetlig klima og miljøstrategi

DN kritiserer i sin leder 26.09 ett utkast til klima- og miljøstrategi for Universitetet Oslo. Her er vårt tilsvar.

Verden står midt i en global klima- og miljøkrise, noe som avspeiles i den nye UH-loven som slår fast at et av formålene med universitetet er å «bidra til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling». UNESCO arbeider med klima-anbefalinger til universiteter, og en nylig undersøkelse viser at de fleste europeiske universiteter arbeider med å styrke fokus på klima og miljø. 

Det gjør vi også på UiO, og vi har allerede mye forskning om klima og miljø, ikke bare innen naturvitenskapene, men også innen fag som DNs leder anser som irrelevante på området. Vi skal gjøre mer fremover, og det vi gjør skal selvsagt være basert i vår grunnleggende verdi om akademisk frihet og målet om å fremme uavhengig, langsiktig forskning. Ingen på UiO trenger frykte å bli tvunget til å forske eller undervise i tema om klima og miljø mot sin vilje. 

Vår kommende klima- og miljøstrategi skal hjelpe oss til å prioritere innenfor det handlingsrommet vi har. Klima og miljø handler om mye mer enn den naturvitenskapelige forskningen. Vi trenger mer tverrfaglig forskning som også har perspektiver på for eksempel rettferdig omstilling, klima-migrasjon og menneskelig handling. Og vi bør gi studenter mulighet for å bygge kompetanse på bærekraft, klima og miljø. Slik kunnskap etterspørres fra næringsliv og offentlig sektor, og studenter som kan integrere faglig styrke med kritisk tenkning og analytisk tilgang blir viktige i arbeidet med omstilling.

Av Mette Halskov Hansen, Svein Stølen
Publisert 29. sep. 2021 06:35 - Sist endret 29. sep. 2021 06:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.