Podkast: 8760 timer på hybelen - hva gjorde pandemien med studenters psykiske helse?

Hva har pandemien gjort med de unges psykiske helse, og hvordan har det vært å tilbringe 8760 timer på hybelen? 

Ung kvinnelig student sitter alene på en trang hybel.

Illustrasjonsbilde: Jan Djenner / Samfoto.

Var vi godt nok rustet for å håndtere situasjonen studentene var i under pandemien?

– Det første jeg kjente på var den enorme usikkerheten, sa leder ved Velferdstinget for Oslo og Akershus, Maika Marie Godal Dam. Hun var en av deltakerne i en panelsamtale om hvordan pandemien har påvirket psykisk helse blant ungdom og studenter.

Sort hvitt portrett av smilende Martine Antonsen, med briller
Martine Antonsen, leder i Mental Helse Ungdom. Foto: Mental Helse Ungdom.

For halvannet år siden stengte Norge ned. Lesesaler og utesteder ble stengt.

– Dette er vår «krigen», og det mine barnebarn skal høre om. Det var det første jeg tenkte.

Og så MÅ vi si høyt at helsevesenet ikke stenger ned, sa Martine Antonsen, landsleder for Mental Helse Ungdom.

Hun oppfordret oss til å snakke sammen, sende melding til noen vi ikke har snakket med de siste to årene.

I tillegg er det lov å erkjenne at vi har hatt det bra under pandemien.

– Lytt til erfaringer og ikke se bare på statistikken fordi studenter er forskjellige, sa Godal Dam.  

Stor usikkerhet hos alle

Maika Marie Godal Dam var i praksis da Norge ble stengt ned og følte på en stor usikkerhet selv. Ble hun ferdig? Hva skjedde med medstudentene?

– Hjelp! Hvordan ligger vi an med digitaliseringsstrategien, og hvordan skal vi klare å levere? var Trine Waaktaars tanker dagen før Norge stengte ned. Waaktaar er studiedekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.

Få henvendelser til Velferdstinget, aktiv chat hos Mental Helse Ungdom

Portrettbilde av Maika Marie Godal dam, som står med ryggen mot en mur
Maika Marie Godal Dam og Velferdstinget i Oslo og Akershus fikk overraskende få henvendelser i starten av pandemien. Foto: Axel Klanderud.

Et tydelig tegn på at folk blir isolert var at det kom veldig få henvendelser til Velferdstinget.

– For oss som skal representere noen var det vanskelig å få i gang samtaler om hvordan vi skal ta tak i utfordringer rundt pandemien, sa Godal Dam.

Mental Helse Ungdom fikk en del henvendelser fra mennesker i alderen 18-30 som ikke visste hvor de skulle henvende seg, og startet derfor en chat.

– Mange av innleggene handlet om angst og uro, håpløshet og også depressive tanker og selvmordstanker, forklarte Martine Antonsen.

Mange syntes det var vanskelig å holde ut

Studier har vist at det ville vært mye vanskeligere å holde pandemien under kontroll dersom vi fra starten visste hvor lenge nedstengningen ville vare.

– En dosering av tiltakene gjorde at vi holdt ut lenger, sa Omid Ebrahimi. Men ulempen er at håpet om at pandemien snart er ferdig ofte brast, noe som førte med seg håpløshet og nedstemthet. Ebrahimi er dobbeltkompetansestipendiat ved Institutt for psykologi og Modum bad.

SHOT-undersøkelsen fra 2021 viste en negativ utvikling på studenters psykiske helse.

– Vi var veldig bekymret for at studentene skulle falle fra. Heldigvis fikk vi en pause sommeren 2020, før pandemien slo tilbake for fullt på høsten igjen. Karakteren og tallene var gode for disse studentene, men vi vet ikke ennå hva det kostet, sa Waaktaar.

Advarte mot for mye digitalisering

Godal Dam advarte mot ideen om å satse på mer digital undervisning fremover.

– Vi skal selvfølgelig ta i bruk noen av de tingene vi ser fungerte under pandemien, men vi skal være forsiktige med å si at selv om studentene har prestert så må vi ikke ta med oss for mye fra pandemien

Det er viktig å ikke undervudere verdien av diskusjonene etter forelesninger, både mellom studentene og med underviseren. Dette ble lagt vekt på av både Godal Dam og møteleder Jan Ivar Røssberg.

Resultater fra studier blir ulikt kommunisert

For noen kan det ha sett ut som motsigende resultater i de ulike studiene på mental helse under pandemien.

– Undersøkelsene er ulikt formidlet. Noen har pekt på hvor mange som har hatt plager, mens andre har formidlet at de aller fleste har klart seg greit. I tillegg må vi se på perioden som blir målt, og det har verre hos studenter enn hos voksne. Opp og nedturene har vært høyere. Men når tiltak blir fjernet går tallene ned, forklarte Omid Ebrahimi.

Til slutt siterte han Martin Antonsen fra et tidligere møte da han oppfordret oss alle til å huske at vi fortsatt har muligheten til å påvirke langtidseffektene.

Av Thomas Olafsen
Publisert 8. okt. 2021 11:14 - Sist endret 8. okt. 2021 13:24