Er vi klare for den neste krisen, Spurkland og Jahre?

Pandemien har vist hvor viktig det er at forskjellige fagfelt lærer av hverandre og samarbeider. Ligger det kunnskap i immunologi og logistikk som vi kan dra nytte av neste gang en krise oppstår?

Et verdenskart dannet av menneskefigurer

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Under pandemien har vi, naturlig nok, blitt opptatt av immunologi. Hva skjer i kroppen hvis vi blir smittet? Hvordan fungerer vaksinene? Mangel på smittevernutstyr og distribusjon av vaksiner har vist oss hvor viktig logistikken er. To forskjellige fagområder, som begge har til felles at vi merker det hardt på kroppen når de svikter.

I denne episoden av Universitetsplassen har immunolog Anne Spurkland invitert Marianne Jahre, professor i logistikk til samtale. Programleder er Thomas Olafsen.

Like prinsipper

Logistikk som fag er med på å gi støtte til beslutninger. Den bygger en bro mellom etterspørsel og tilbud. 

– Pandemien har synliggjort logistikken mer enn noe forskning og undervisning kunne ha gjort. Vi har sett mangler på utstyr og problemer i mange ledd av forsyningskjedene, forklarer Marianne Jahre, professor i logistikk ved BI.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, smil, øye, ansiktsuttrykk.
Professor Marianne Jahre, BI. Foto: Thomas Olafsen, UiO.

– Prinsippene vi opererer med innen logistikk er jo akkurat slik det tilpassede immunforsvarer opererer med. Det er altså den delen av immunforsvaret som ikke er medfødt, sier Anne Spurkland. Hun ble utfordret til å finne en fagperson som gjør noe helt annerledes enn henne selv til denne episoden.

Hun og Jahre har diskutert fag sammen siden de traff hverandre i starten av pandemien.

Bildet kan inneholde: smil, mikrofon, lydutstyr, offentlig adresse system, talsperson.
Professor Anne Spurkland, UiO, ble nylig tildelt Universitetet i Oslos formidlingspris for 2021. Foto: Thomas Olafsen, UiO.

Logistikken smitter

– Korona smitter ikke bare mennesker, det smitter logistikken også. Også smitter logistikken tilbake. Det vi så under pandemien var at det ble mer etterspørsel etter for eksempel smittevernutstyr og elektronikk, sier Marianne Jahre. 

Samtidig stoppet logistikken nesten helt opp. Alt ble nedstengt og folk kom ikke på jobb.

– På den ene siden fikk vi økt etterspørsel, mens på den andre siden ble tilbudet mye lavere, forklarer hun.

Er vi godt nok forberedt på neste krise?

Prioriteringer er viktige både for immunforsvaret og logistikken. Når kroppen blir angrepet av et virus, må kroppen prioritere hvordan ressursene skal brukes. Det samme gjelder for logistikken. Men hvordan skal vi prioritere? Svaret på dette og andre spørsmål får du høre om i denne episoden av Universitetsplassen. 

Av Thomas Olafsen
Publisert 2. sep. 2021 14:10 - Sist endret 14. sep. 2021 16:35