Podkast: Etter katastrofen

Kunnskap om reaksjoner etter tsunamien og 22. juli-terroren kommer til nytte i bearbeidingen av skredkatastrofen i Gjerdrum. Tett oppfølging av de rammede og systematisk trening av hjelpeapparatet er særlig viktig.

Bildet kan inneholde: snø, skråningen, anlegg, bygning, tre.

Et kraterstår igjen der det tidligere var boliger. Her fra Gjerdrum dagen etter raset- tatt på nyttårsaften.(Foto; NTB/ Scanpix) 

Ti mennesker mistet livet og 1200 ble evakuert etter leirskredet i Gjerdrum kommune på tampen av fjoråret. Over natten var det trygge tettstedet Ask blitt et katastrofeområde med et stort krater, der det tidligere hadde stått hus.

Reaksjoner etter katastrofer 

Naturkatastrofer og andre katastrofer rammer oss med ujevne mellomrom. En fellesnevner er at de kommer som kastet over oss og at et stort antall mennesker blir rammet. I denne  podkast-episoden deler to katastrofe-eksperter,  psykologiprofessor Tine Jensen og spsieslrådgiver og psykolog Ane Heiberg Simonsen  kunnskap og erfaring etter mange års arbeid med de som rammes av kriser og katastrofer.    

Panikk og redsel

Bildet kan inneholde: mikrofon, briller, offentlig adresse system, visjon omsorg, frakk.
Tine Jensen har forsket på flere av de store katastrofene som har rammet oss. (Foto:Arve Nordland/ UiO) . 

- Folk reagerer veldig forskjellig på en katastrofe. I den akutte fasen blir de fleste overveldet av panikk, redsel og usikkerhet.  En naturlig trang til å beskytte seg selv og sine er det mest framtredende. Det handler om å redde liv og å få oversikt, forteller Tine Jensen, som er

professor ved Psykologisk institutt og også tilknyttet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS. Hun rådgir nå Gjerdrum kommune -  og har også forsket på tsunamien som rammet Sør-Øst-Asia for 17 år siden og på 22. juli-terroren, som rammet Norge for snart ti år siden.

- Det er de helt grunnleggende behovene som blir særlig viktige i startfasen.

- Som psykologer vet vi mye om å bearbeide og å snakke, men de første dagene handler det om helt andre ting, som å skape trygghet, som et varmt teppe en kopp kaffe, som å vite at her skal du være de nærmeste døgnene, som å få oversikt over dine nærmeste, sier Ane Heiberg Simonsen. Hun er spesialrådgiver ved regionalt Ressurssenter om Vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region øst, RVTS øst og spesialist i barne- og ungdomspsykologi.

Hjelperne også rammet

Bildet kan inneholde: mikrofon, smil, offentlig adresse system, frakk, mikrofonstativ.
Ane Heiberg Simonsen arbeider med å gjøre hjelperne best mulig rustet. (Foto: Arve Nordland/ UiO) 

Ane Heiberg Simonsen ble tilkalt for å bistå hjelpeapparatet  i Gjerdrum -  få dager etter katastrofen.

- Man så tydelig på folk at de var fortvilet, sjokkerte og overveldet. Hele stedet var preget av kaos usikkerhet og smerte. Man blir preget av den stemningen.  

- Også som hjelper kan man blir alarmert.

Simonsen understreker at selv om RVTS arrangerer mange øvelser i «fredstid», så kan aldri hjelperne være 100 prosent forberedt på en katastrofe.

Man må ta høyde for at det er sterke inntrykk- også for dem.

- Heldigvis er disse hendelsene av et sånt format relativt sjelden. Men de kommer med noen års mellomrom og da gjelder det å være beredt og ha øvd på forhånd.

En systematisk oppbyggingen av kriseteam rundt i hele landet, som RVTS er sterkt involvert i, er en viktig del av denne beredskapen. Det arbeidet gjør at vi er rustet på en helt annen måte enn tidligere, forteller Simonsen.

At Gjerdrum kommune er  et  lokalsamfunn, der mange kjenner hverandre, gjør denne katastrofen spesiell for hjelperne, påpeker Tine Jensen

- Mange er helsesykepleiere og ansatte i kommunale tjenester var selv hardt rammet. I en slik situasjon kan man føle seg utilstrekkelig som hjelper. Det å være både hjelper og berørt er en stor utfordring, som det er viktig å være oppmerksom på, understreker hun 

Ulike faser

Katastrofe-spesialistene understreker at det ikke er noen fasit på forløpet av menneskelige reaksjoner etter en katastrofe. Ulike personer reagerer forskjellig og har ulike strategier for å takle kriser. Noen reagerer raskt og spontant. Andre trenger lang tid før de er klar for å begynne å ta det som har hendt inn over seg.

Etter de første dramatiske døgnene med sjokk og usikkerhet er det, ifølge Tine Jensen,  ikke  uvanlig at et oppstår  en form for optimisme.

-   I en katastrofesituasjon blir det oppvist mye heltemot.

- Det er innsamlingsaksjoner og lystenning. De som er rammet merker at folk virkelig bryr seg. Akkurat det kan være til stor hjelp i sorg- og bearbeidings-prosessen, sier psykologiprofessoren.

Lysmarkering i snøen Gjerdrum
Lystenning og fakkel-markeringer kan hjelpe de rammede. Her fra Gjedrum første dag i det nye året. (Foto:NTB/ Scanpix) 

Hun understreker imidlertid at det gjerne like etter kommer en sterk følelse av tap og tristhet, over at ingenting blir som før igjen. Ikke minst når medieoppmerksomheten ikke lenger er der- og man er overlatt til seg selv.

- Det kan ta år å reorientere seg, særlig for dem som har mistet sine nære og lidd store tap. 

- Samtidig er jo vi mennesker veldig ressurssterke. Vi har en utrolig evne også til å komme oss etter forferdelige ting skjer, understreker hun.  

Kroppen i beredskap

De vanligste reaksjonene, etter katastrofer er, ifølge Jensen og Simonsen, posttraumatisk stress.

- Man kan få påtrengende minner om det det som har hendt. Om man måtte evakuere så kan man se det for seg.

- Man kan høre ting som er veldig skremmende. Når man blir minnet om katastrofen kommer gjerne lydene og inntrykkene. Søvnvansker er også vanlig. Man kan føle at kroppen er i en evig beredskap.

Jensen understreker at dette er naturlige reaksjoner på lik linje med sorgen over dem  som har gått bort. Det er for å avhjelpe at man blir fastlåst i traumer over tid, at hjelpappratet kommer inn. I tillegg til selvsagt å kartlegge behov der og da.

Viktig å være oppsøkende

 Lærdommen fra tidligere katastrofer er at hjelpapparattet må kontakte de rammede aktivt.  

- Både tsunamikatastrofen og 22. juli-terroren har lært oss at mennesker ikke nødvendigvis oppsøker hjelp. Derfor er det viktig at hjelpesystemet oppsøker dem og   gjør en vurdering sammen med de rammede og finner ut hva slags  behov de har og hvilke hjelpetiltak som bør settes i gang, sier Tine Jensen.  

Hun forteller at det kan være snakk om for eksempel psykologiske tjenester eller hjelp til å komme seg i arbeid eller skole igjen.

-  De aller fleste som er rammet setter pris på å bli kontaktet, selv om de selv ikke har klart å be om hjelp eller visst hvordan de skal gjøre det.

- Som hjelpere har vi kanskje vært litt redde for å trenge oss på.  Men i dag vet vi at vi må være på tilbudssiden og oppsøkende. Kritikken  etter tsunamien og 22. juli  var blant annet at de  rammede  ikke syntes at de ble kontaktet lenge nok,  sier Tine Jensen.

Også Ane Heiberg Simonsen poengterer viktigheten av at vi  alle bør bry oss og tørre å henvende oss til dem som er rammet-  både rett etter katastrofen - og  når det har gått lengre tid.

- Vi har så lett for å tenke at de som har opplevd en tragedie skal være i fred, at vi ikke skal bry dem eller rippe opp i det vi tror det er vanskelig å snakke om. Men de rammende forteller at det motsatte er tilfelle.  De synes at folk glemmer for fort. De står fortsatt midt oppi det. Så en lærdom for  alle oss andre, er at vi må tørre å spørre om hvordan det går og også tørre å nevne det som har skjedd, sier Simonsen.

Lytt til mer fra Universitetsplassen podkast

Universitetsplassen er en forskerbasert podkast om samfunnet produsert av Universitetet i Oslo. Her møtes både unge og erfarne forskere for å snakke om det de mener er viktig og aktuelt, sammen med gjester fra norsk samfunnsliv. 

Du finner Universitetsplassen i alle podkast-apper, inkludert iTunes/Apple podcasts og Spotify.

Av Gro Lien Garbo
Publisert 12. feb. 2021 11:12 - Sist endret 12. feb. 2021 11:50