Nye kostråd er basert på forskning og bærekraft

Til neste år får du nye råd om kosten din. Et unikt prosjekt med over 300 forskere og stor oppdatering av kunnskap.

Bildet kan inneholde: briller, briller, mikrofon, hake, offentlig adresse system.

Professor Rune Blomhoff leder prosjektet som skal gi oss nye kostråd i 2022. Foto: Thomas Olafsen, Universitetet i Oslo.

De nye kostrådene skal ikke gjelde for bare Norge, men også for Norden og Baltikum. Leder for prosjektet med nye kostråd i de nordiske og baltiske landene er professor Rune Blomhoff.

I denne podkastepisoden forteller han om hvordan prosjektet er utformet og hvorfor det vekker så stor oppsikt internasjonalt. Rune Blomhoff er professor i Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Stor kunnskapsoppsummering

De siste oppdateringene på kostrådene kom i 2012. I det nye prosjektet er fokus på forskning og vitenskap enda større. Til nå har tiden blitt brukt på å organisere og sette i gang mange store kunnskapsoppsummeringer. Det har så langt ført til 14 vitenskapelige artikler på metode og bakgrunn, som enten er publisert eller på vei til å bli det. 

– Vi har lagt mye vekt på å forberedre metodene og prinsippene. Det er dette som skal danne grunnlaget for de nye kostrådene, sier professor Blomhoff.

Kunnskapsoppsummeringene er grunnlaget for de nye rådene som kommer neste år. En slik oppsummering er en systematisk, vitenskapelig gjennomgang av oppdatert vitenskapelig litteratur. Det skal være mulig for andre forskere å etterprøve konklusjonene.

Åpen prosess

– Vi arbeider med 36 oppsummeringer på næringsstoffer og 15 på matvaregrupper. I arbeidet har over 300 internasjonale forskere deltatt, sier Blomhoff.

Prosjektet har lyst ut åpne høringer hvor alle kan komme med innspill og forslag som blir kritisk vurdert. Det er lagt stor vekt på høy vitenskapelig standard.

– Det har vært veldig viktig for oss med en dokumenterbar og transparent prosess. Vi har hatt stort fokus på å sikre at ingen av rådene er påvirket av forutinntatte holdninger, forklarer Blomhoff.

Lytt til episoden så får du blant annet vite mer om hvorfor prosjektet har vakt oppsikt over hele verden, og hvordan prosjektet også har stort fokus på bærekraft.

Publisert 30. juli 2021 16:23 - Sist endret 10. sep. 2021 09:03