English version of this page

Sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Medlemmer 2021-2022

Arbeidsgivers representanter utpekes av universitetsdirektøren. Arbeidstakernes representanter utpekes av fagforeningene.

Representanter for arbeidsgiversiden

Representanter for arbeidstakersiden

Medlem med tale- og forslagsrett, uten stemmerett

Observatører

Sekretær

Publisert 3. juli 2012 14:46 - Sist endret 12. sep. 2022 13:23