English version of this page

Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalg er partsammensatte utvalg som skal virke for gjennomføringen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Organisering

  • UiO har et sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU) som har delt UiO inn i verneområder.
  • AMU har besluttet at fakultetene, museene, sentre og andre enheter uten tilknytning til fakultet eller museum, universitetsbiblioteket og ledelsen og støtteenheter er verneområder som skal ha lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU).
  • Disse lokale arbeidsmiljøutvalgene skal dele inn sitt verneområde i mindre verneområder og kan beslutte å opprette  LAMU i  disse verneområdene.
  • UiO har også et læringsmiljøutvalg (LMU) organisert som et partssammensatt utvalg med studenter og representanter for UiO. AMU har en observatør i LMU og LMU har en observatør i AMU. De to utvalgene har et felles møte i året.
  • AMU vedtok 25.02.2004 at LMU kan bruke LAMU som underutvalg.

Seminar

AMU arrangerer hvert år et seminar for alle medlemmer av de lokale arbeidsmiljøutvalgene. LAMU-seminaret er et resultat av universitetsledelsens og AMUs mål om å styrke og legge til rette for LAMUenes arbeid. Frode Olsgaards minnepris har vært delt ut på dette seminaret.

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Publisert 3. juli 2012 14:46 - Sist endret 23. mai 2017 15:31