Hovedverneombudet

På denne siden finner du litt informasjon om-, og lagt ut av hovedverneombudet ved Universitetet i Oslo.

Kontaktinformasjon

Litt om hovedverneombudet

  • Hovedverneombudet har en koordinerende rolle for alle verneombud ved UiO. Hovedverneombudet kan bistå verneombud i saker, men bestemmer ikke over dem.
  • Hovedverneombudet sitter som fast medlem i det sentrale arbeidsmiljøutvalget og deltar også i sentrale informasjon- og drøftingsmøter som observatør med talerett. En viktig del av vervet er å medvirke på vegne av de ansatte i saker og prosjekter som angår de ansattes arbeidsmiljø ved hele universitetet.
  • Hovedverneombudet har faste møter med universitetsdirektøren, eiendomsdirektøren, enhet for HMS- og beredskap, bedriftshelsetjenesten og de hovedtillitsvalgte.
  • Hovedverneombudet arrangerer jevnlig møter med de lokale hovedverneombudene. De lokale hovedverneombudene koordinerer aktivitetene til verneombudene ved sin enhet, sitter i LAMU og deltar i informasjon- og drøftingsmøter ved sin enhet. 
  • Hovedverneombudets oppgaver og berettigelse er hjemlet i arbeidsmiljøloven §6 (lovdata.no) og Forskrift om organisering ledelse og medvirkning §3-5 (lovdata.no).
  • Hovedverneombudet ved Universitetet i Oslo blir utpekt av fagforeningene i felleskap mens de lokale hovedverneombudene normalt blir valgt av verneombudene ved sin enhet.