Etasjekontakter for brannvern

Oversikt over etasjekontakter for brannvern per enhet og bygning ved UiO.

LOS: Lucy Smiths hus

LOS: Kristen Nygaards hus

USITs etasjekontakter og oversikt over rømningsveier

Det humanistiske fakultet

Etasjekontakter ved Det humanistiske fakultet

Det juridiske fakultet

Etasjekontakter ved Det juridiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Etasjekontakter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det medisinske fakultet

Institutt for medisinske basalfag (IMB) - etasjekontakter

Det odontologiske fakultet

Etasjekontakter ved Det odontologiske fakultet (OD)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Etasjekontakter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

Det teologiske fakultet

Etasjekontakter ved Det teologiske fakultet (TF)

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Etasjekontakter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)

Kulturhistorisk museum

Etasjekontakter ved Kulturhistorisk museum (KHM)

Naturhistorisk museum

Etasjekontakter ved Naturhistorisk museum (NHM)

Universitetsbiblioteket

Etasjekontakter ved Universitetsbiblioteket (UB)

Publisert 7. feb. 2018 10:12 - Sist endret 16. okt. 2019 07:54