English version of this page

Funksjonsbeskrivelse for etasjekontakt

Etasjekontakt skal fungere som støtte for leder og bidra i virksomhetens brannforebyggende og brannbekjempende oppgaver. Etasjekontakten rapporterer til sin leder og melder selv ifra om avvik i Si fra portalen. Lokale tilleggsoppgaver bør avklares med Enhet for HMS- og beredskap.

Ansvar og rolle

Hvilke arbeidsoppgaver som er delegert til den lokale etasjekontakten, må avtales mellom leder og den lokale etasjekontakten. Ulike enheter har ulike særtrekk og behov som vil avgjøre hvilke oppgaver som vil være aktuelle.

Etasjekontakten skal ha kunnskap og forståelse om de branntekniske- og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter. Etasjekontakten er pådriver for evakuering ved brannalarm/brann.

Kompetanse

Lokal etasjekontakt skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre arbeidsoppgavene, med særlig kunnskap om gjeldende styringsdokumenter for brannsikkerhet. Nødvendig kompetanse kan hentes fra opplæringstilbud som utarbeides av Enhet for HMS og beredskap.

Hovedoppgaver

  • Bistå leder i utøvelsen av det systematiske brannvernarbeidet.
  • Rapportere til leder og holde leder løpende informert om vesentlige forhold som angår det systematiske brannvernarbeidet.
  • Bistå leder med tilpasning av branninstruks ved behov. For eksempel ved personer med funksjonsnedsettelse eller andre lokale risikoforhold.
  • Bistå leder med gjennomføring og dokumentasjon av brannvernopplæring og brannøvelser.
  • Delta i evaluering etter brannøvelser.
  • Gjennomføre regelmessige brannvernrunder og melde avvik i Si fra portalen.
  • Ta på brannvest ved brannalarm og fungere som pådriver for evakuering av bygget. Kontrollere arealet så langt det er forsvarlig. Egen sikkerhet har prioritet. Bidra til at personer trekker bort fra inngangspartier, samt rapportere viktig informasjon til brannmannskaper og EA.

Policyer

Policy for brannvern

Verktøy

Se instruksjonsvideo for brannkontakter

Sjekkliste for brannvernopplæring (word)

Sjekkliste for brannvernrunde (word)

Evalueringsskjema brannøvelse (word)

Kontakt

Enhet for HMS og beredskap

Publisert 17. apr. 2018 10:32 - Sist endret 23. sep. 2021 09:29