English version of this page

Si fra

Varsling

Ansatte: Du skal varsle om du oppdager skadelige, uetiske eller straffbare forhold ved UiO.

Læringsmiljø

Studenter: Si fra om læringsmiljøet ditt, både ris og ros! Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Forskningsetikk

Alle: UiO skal være et trygt og åpent arbeidssted. Hvis du oppdager et mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer - si fra!

HMS-avvik

Ansatte: Si fra om alle uønskede hendelser som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell, samt brudd på HMS-regelverk.

Daglig drift, renhold, avfall

Alle: Har du behov som gjelder daglig
drift av UiOs bygninger, renhold, avfall,
intern flytting eller bud- og transport-
tjenester?