English version of this page

Si fra!

Varsling fra studenter

Si fra om læringsmiljøet ditt, både ris og ros! Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Varsling fra ansatte

Du skal varsle om du oppdager skadelige, uetiske eller straffbare forhold ved UiO.

Er du ph.d.-kandidat?

Skal du varsle om kritikkverdige forhold, bruk Si fra/ varsle om læringsmiljøet hvis du ikke er ansatt ved UiO, og Varslingskanalen hvis du er ansatt.

Daglig drift, renhold, avfall

Har du behov som gjelder daglig
drift av UiOs bygninger, renhold, avfall,
intern flytting eller bud- og transport-
tjenester?

HMS-avvik

Ansatte bes si fra om alle uønskede hendelser som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell, samt brudd på HMS-regelverk.

Forskningsetikk

UiO skal være et trygt og åpent arbeidssted. Hvis du oppdager et mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer, si fra!