SPARK Social Innovation Educational Forum: Erfaringer med bruk av fremtiden i samfunnsinnovasjon

SPARK Social Innovation Educational Forum er åpne, månedlige møter for prosjektteam, partnere og alle som er interessert i hvordan universiteter og akademikere engasjerer seg i arbeid med samfunnsinnovasjon.

Bildet kan inneholde: gjøre, gress, terrestrisk plante, merke, grafikk.

 

Den sosiale entreprenøren Fremtenkt bruker teori og metoder fra fremtidsstudier for å engasjere flere i arbeidet med å skape bedre, mer bærekraftige samfunn. Bak virksomheten står to humanister som ville gjøre mer enn bare å diskutere hvordan samfunnet burde organiseres.

På arrangementet 10. mai kan du høre om hvordan Fremtenkt har gått frem for å snu innsikt og ideer fra utdanning innen humaniora til praktiske prosjekter for samfunnsinnovasjon.

Fremtenkt har i løpet av kort tid etablert flere prosjekter i nært samarbeid med en rekke offentlige og sivile aktører i flere norske byer. De jobber ut fra tanken om at fremtiden tilhører alle, og at alle derfor må få være med på å forme den.

Med inspirasjon fra den demokratiske retningen innenfor fremtidsstudier har Fremtenkt testet ut ulike måter å “bruke fremtiden” på for å få til samskaping mellom innbyggere og kommunen i planlegging av bærekraftig byutvikling, tverrfaglig undervisning i bærekraft og demokrati i skolen, og samarbeid mellom forskere, byråkrater og praktikere i aldrings- og omsorgsfeltet for å omsette forskning på aldring og demens i konkrete prosjekter for mer aldringsvennlige samfunn – blant annet.

Ut fra disse erfaringene har de også gjort seg noen tanker om hvordan universiteter og høyskoler kan bidra til at kunnskap, ideer og engasjement blant studenter, stipendiater og fast ansatte innenfor humaniora (og samfunnsvitenskap) i større grad enn i dag kommer samfunnet til gode.

Hvordan har Fremtenkt gått frem for å få til ting i praksis, og hva har denne erfaringen lært dem om å omsette innsikt og ideer fra humaniora i samfunnsinnovasjon?

Påmelding

 

 

Bildet kan inneholde: halskjede, hår, hake, smil, væpne.Ragnhild Nabben. Ragnhild Nabben er medgünder og daglig leder i Fremtenkt, og har bakgrunn fra litteraturvitenskap, skole- og kulturfeltet.

 

 

 

Bildet kan inneholde: panne, smil, briller, fotografi, synsomsorg.Sveinung Sundfør Sivertsen.  Sveinung Sundfør Sivertsen er medgründer og styreleder i Fremtenkt, med bakgrunn fra kjemi og filosofi.

 

Publisert 31. mars 2022 11:01 - Sist endret 5. apr. 2022 14:50