English version of this page

Enhet for bedriftshelsetjeneste

BHT på Universitetet i Oslo

 • Ansatte som av ulike årsaker er berørt av krigen i Ukraina og som har behov for samtale med BHT, er velkommen til å ta kontakt
 • Enhet for bedriftshelsetjeneste finner du i underetasjen i Kristian Ottosens hus på Blindern.

 • Vi tilbyr digitale tjenester i de tilfeller hvor dette er ønskelig, og praktisk mulig. Eventuelle digitale møter, rådgivning og konsultasjoner vil foregå på zoom eller tilsvarende møteplattformer 

 • Alle henvendelser til BHT behandles konfidensielt og i henhold til personvernbestemmelsene. Dette ivaretas også i digitale sammenhenger. Ikke skrive personsensitiv informasjon i epost

 • Med hensyn til covid-19 og pandemien, vises det til informasjon og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (fhi.no).

BHTs oppgaver

 • Enheten er UiOs egen bedriftshelsetjeneste. BHT bistår arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape gode arbeidsmiljø
 • Enheten består av fagpersoner innen arbeidshelse, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, ergonomi og yrkeshygiene og har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål
 • Har du som ansatt behov for en samtale, ta kontakt
 • Henvendelser om nye saker vil normalt bli besvart innen 5 virkedager 
 • BHT har mange henvendelser og har noe begrenset kapasitet til tider. Oppfølgingen av enkelte saker kan derfor ta noe tid.

Les mer om våre tjenester

 

  Kontakt

  Postadresse Postboks 1043 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 9 Kristian Ottosens hus u.etg. 0316 Oslo E-post:

  Enhetskoder

  Koststed 36200000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 360500 Vortex, FS m.m.