English version of this page

Enhet for bedriftshelsetjeneste

Organisering av BHTs tjenester

 • Enhet for bedriftshelsetjeneste er nå tilbake i vanlig tjeneste i lokalene på Blindern. Vi kan tilby digitale tjenester i de tilfeller hvor dette fortsatt er ønskelig, og praktisk mulig. Eventulle digitale møter, rådgivning og konsultasjoner vil foregå på zoom eller tilsvarende møteplattformer. 

 • Alle henvendelser til BHT behandles konfidensielt og i henhold til personvernbestemmelsene. Dette ivaretas også i digitale sammenhenger.

 • Med hensyn til covid-19 og pandemien, vises det til informasjon og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Våre oppgaver og tjenester

 • Enheten er UiOs egen bedriftshelsetjeneste. BHT bistår arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape gode arbeidsmiljø.
 • Enheten består av fagpersoner innen arbeidshelse, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, ergonomi og yrkeshygiene og har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.
 • Har du som ansatt behov for en samtale, ta kontakt.
 • Henvendelser om nye saker vil normalt bli besvart innen 5 virkedager. 
 • Det er for tiden mange henvendelser og BHT har noe begrenset kapasitet. Oppfølgingen av enkelte saker kan ta noe lenger tid enn vanlig.
 • Les mer om våre tjenester

 

  Kontakt

  Postadresse Postboks 1043 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Problemveien 9 Kristian Ottosens hus u.etg. 0316 Oslo E-post: