English version of this page

Samtale med ansatte

Noen ganger kan det være godt å snakke med en nøytral part om utfordringer en har i egen arbeidssituasjon eller i sitt arbeidsmiljø. Hos bedriftshelsetjenesten kan du få samtale med bedriftslegen, psykologspesialist, rådgiver, bedriftssykepleier eller bedriftsfysioterapeut om helse og arbeidsmiljø.

Hvem du kan ta kontakt med avhenger noe av hva som er din problemstilling.

Vanlig bistand fra vår side, er støttesamtaler ved for eksempel stress, ved en omstilling som føles vanskelig, råd om hvordan en tar tak i konflikter, samtaler før møter som oppleves utfordrende. Oversikt over tilbud innen helsevesenet og NAV er også et tema i våre samtaler.

Til oss kommer ansatte som er i full jobb, men også ansatte som er helt eller delvis sykmeldt. Samtaler med bedriftshelsetjenesten er underlagt taushetsplikt. Det vil si at ingen får vite at du har vært i kontakt med oss, eller hva som har vært tema - hvis du ikke vil at det skal bli kjent.

Bedriftshelsetjenesten er pliktig til å føre journal.

Uansett hvem du har tatt kontakt med i utgangspunktet, vil vi forsøke å gi deg samtale med den personen hos oss som best svarer til dine behov. Vanligvis setter vi grensen ved inntil fem samtaler.

Kontakt

Publisert 21. juli 2015 13:58 - Sist endret 7. juni 2022 16:17