Universitetsstyrets ansettelsesutvalg

Universitetsstyrets ansettelsesutvalg (AU) behandler kunngjøring/ansettelse av professor for faglig ledelse (SKO 1404), ansettelse i professor I-stilling (SKO 1013) uten kunngjøring, og andre saker som dekanen eller et innstillings- eller ansettelsesorgan på fakultetet ønsker å forelegge TU.

TU behandler også innsigelser som søkere har fremmet for utvalget i delegerte saker. Rektor kan kreve å få en hvilken som helst ansettelsessak fremmet for AU.

Universitetsstyret kan gi AU fullmakt til å behandle en bestemt aktuell sak.

Medlemmer

Siden 1. august 2019 har ansettelsesutvalget følgende medlemmer:

Møteplan og protokoller

Publisert 13. jan. 2011 14:24 - Sist endret 24. aug. 2020 13:44