Universitetsstyrets ansettelsesutvalg

Universitetsstyrets ansettelsesutvalg (AU) behandler kunngjøring/ansettelse av professor for faglig ledelse (SKO 1404), ansettelse i professor I-stilling (SKO 1013) uten kunngjøring, og andre saker som dekanen eller et innstillings- eller ansettelsesorgan på fakultetet ønsker å forelegge TU.

AU behandler også innsigelser som søkere har fremmet for utvalget i delegerte saker. Rektor kan kreve å få en hvilken som helst ansettelsessak fremmet for AU.
Universitetsstyret kan gi AU fullmakt til å behandle en bestemt aktuell sak.

Medlemmer

Siden 1. august 2021 har ansettelsesutvalget følgende medlemmer:

Møter

Møteplan og protokoller

Funksjonsbeskrivelse

Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger § 14 pkt. 2

Mal

Mal for saksnotat til AU (word)

Kontakt

Sekretær for Universitetsstyrets ansettelsesutvalg: Gina Kristine Berg

Publisert 13. jan. 2011 14:24 - Sist endret 7. sep. 2021 10:25