English version of this page

Styrerepresentanter ved Universitetet i Oslo

Styrerepresentanter ved Universitetet i Oslo

Rad foran fra venstre: Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft, Seniorrådgiver og tillitsvalgt Marianne Midthus Østby, rektor Svein Stølen, Kristin Clemet, daglig leder tankesmien Civita, Karl Oskar Lie Bjerke, student. Rad bak fra venstre: Qaisar Farooq Akram, analysedirektør i Norges bank, Julianne Sørflaten Grovehagen, student, Stipendiat Elisabet Garcia Gonzalez, Førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum, Professor Finn-Eirik Johansen, Maria Strömme, professor i nanoteknologi ved Uppsala universitet. Foto: Anders Lien/UiO

Styreleder:

Rektor Svein Stølen
Vara: Prorektor Åse Gornitzka

Fast vitenskapelig ansatte:

Professor Finn-Eirik Johansen
Førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum
1. vara: Professor Helge Jordheim
2. vara: Førsteamanuensis Helene Amundsen Nissen-Lie

Midlertidig vitenskapelig ansatte:

Stipendiat Elisabet Garcia Gonzalez
1. vara: Stipendiat Stian Kogler
2. vara: Postdoktor Linda Kristina Joelsson

Teknisk-administrativt ansatte:

Seniorrådgiver Marianne Midthus Østby
1. vara: Seksjonssjef Linn Kristin Stølan
2. vara: Seniorrådgiver Hanne Bjerknes

Studenter:

Karl Oskar Lie Bjerke
Vara: Erlend Ditlefsen Aag

Julianne Sørflaten Grovehagen
Vara: Benedikte Marie Espeland

Eksterne styrerepresentanter:

Kristin Clemet, daglig leder i tankesmien Civita
Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft
Maria Strömme, professor i nanoteknologi ved Uppsala universitet
Qaisar Farooq Akram, analysedirektør i Norges bank
1. vara: Anita Hager, daglig leder i Intek Engineering AS,
2. vara: Benedikt Goodman, prosjektkoordinator for Green Challenge

Publisert 21. mai 2010 14:27 - Sist endret 7. apr. 2022 15:00