Møte nr. 3/2021 i universitetsstyret

Møtet gjennomføres på Zoom, og vil bli streamet her. 

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2 Tildeling av UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon 2021

Saksnr. 2020/13114

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd


V-SAK 3 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2021

Saknr. 2020/1323

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd


Saker til behandling i åpent møte møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Fordeling 2022 – overordnede prioriteringer

Sak nr.

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene og prioriteringene for fordeling 2022.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021-2024

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021 – 2024.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 1 Status for UiOs arbeid med studenters psykiske helse

Saksnr. 


I-SAK 2 Utvikling av UiO Norden som satsningsområde

Ved direktør for UiO: Norden, Tore Rem


I-SAK 3 Kapasitetsbyggingsinitiativ for å styrke afrikanske universiteter

Saksnr. 


I-SAK 4 Vitenskapsombudets årsrapport for 2020

Saksnr.


I-SAK 5 Årsrapporter for Felles redelighetsutvalg 2019 og 2020

Saksnr.


I-SAK 6 Årsrapport 2019 og 2020 - Studentombudet

Saksnr.

Saksdokumenter:


I-SAK 7 Personvernombudets rapport for vår 2020 - vår 2021

Saksnr. 2019/3889

Saksdokumenter:


I-SAK 8 Status på arbeid med informasjonssikkerhet og personvern ved UiO

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 1 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Eventuelt 


Ordinære saker


V-SAK 6 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 


 

Publisert 27. apr. 2021 15:48 - Sist endret 7. des. 2021 14:35