Forskningskomiteen

Forskningskomiteen er et rådgivende organ for UiO. Formålet med komiteen er å bidra til å sikre UiOs forsknings- og innovasjonsvirksomhet. Komiteen skal bidra til at ambisjoner for disse områdene utvikles og realiseres. Komiteen skal være en arena for erfaringsutveksling og drøfting mellom UiOs faglige ledelse og fakultetenes faglige ledelse.

Medlemmer

Forskningskomiteen er sammensatt av:

 • En representant fra rektoratet. Representanten er komiteens leder.
 • En representant fra hvert fakultet; forskningsdekan eller tilsvarende funksjon.

Sekretariatet ivaretas av Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon (FIADM).

Sammensetning 2021:

 • Leder: Prorektor Åse Gornitzka og viserektor Per Morten Sandset
 • Prodekan for forskning Anders Runesson, Det teologiske fakultet
 • Prodekan for forskning Vibeke Blaker Strand, Det juridiske fakultet
 • Prodekan for forskning Jens Petter Berg, Det medisinske fakultet
 • Prodekan for forskning Mathilde Skoie, Det humanistiske fakultet
 • Prodekan for forskning Bjørn Jamtveit, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Visedekan for forskning Janne Elin Reseland, Det odontologiske fakultet
 • Prodekan for forskning Tore Nilssen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Prodekan for forskning og forskerutdanning Erik Knain, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Direktør Carl Henrik Gørbitz, UiO:Livsvitenskap
 • Direktør Vebjørn Bakken, UiO:Energi
 • Direktør Tore Rem, UiO:Norden
 • Museumsdirektør Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum
 • Forskningssjef Hugo de Boer, Naturhistorisk museum
 • Stipendiat Elisabeth Josefine Lackner/Christina Johannsen, UiODoc

Kommende møter

Kontakt

Seniorrådgiver Åse-Marit Kristiansen

Innmelding av saker

Notatmal (word)

Publisert 24. jan. 2015 01:04 - Sist endret 4. jan. 2022 08:32