Forum for forskningsdekaner

Forum for forskningsdekaner er et rådgivende organ for UiO. Formålet med forumet er å bidra til å sikre UiOs forsknings- og innovasjonsvirksomhet. Forumet skal bidra til at ambisjoner for disse områdene utvikles og realiseres. Forumet skal være en arena for erfaringsutveksling og drøfting mellom UiOs faglige ledelse og fakultetenes faglige ledelse.

Medlemmer

Forum for forskningsdekaner er sammensatt av:

 • En representant fra rektoratet. Representanten er forumets leder.
 • En representant fra hvert fakultet; forskningsdekan eller tilsvarende funksjon

Sekretariatet ivaretas av Seksjon for forskningsstøtte (FST) i Avdeling for forskningsadministrasjon (FADM).

Sammensetning p.t.:

 • Leder: Viserektor Åse Gornitzka og viserektor Per Morten Sandset
 • Prodekan for forskning Anders Runesson, Det teologiske fakultet
 • Prodekan for forskning Vibeke Blaker Strand, Det juridiske fakultet
 • Prodekan for forskning Jens Petter Berg, Det medisinske fakultet
 • Prodekan for forskning Mathilde Skoie, Det humanistiske fakultet
 • Prodekan for forskning Solveig Kristensen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Prodekan for forskning Linda Bergersen, Det odontologiske fakultet
 • Prodekan for forskning Tore Nilssen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Prodekan for forskning Helge Ivar Strømsø, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Direktør Carl Henrik Gørbitz, UiO:Livsvitenskap
 • Direktør Vebjørn Bakken, UiO:Energi
 • Direktør Tore Rem, UiO:Norden
 • Museumsdirektør Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum
 • Forskningssjef Jan Terje Lifjeld, Naturhistorisk museum
 • Stipendiat Veronica Fitzpatrick Blihovde, UiODoc

Kommende møter

Ingen kommende arrangementer

Publisert 24. jan. 2015 01:04 - Sist endret 10. jan. 2020 15:36