Forum for forskningsdekaner

Forum for forskningsdekaner er et rådgivende organ for UiO. Formålet med forumet er å bidra til å sikre UiOs forsknings- og innovasjonsvirksomhet. Forumet skal bidra til at ambisjoner for disse områdene utvikles og realiseres. Forumet skal være en arena for erfaringsutveksling og drøfting mellom UiOs faglige ledelse og fakultetenes faglige ledelse.

resource:media-player: Invalid path: '/om/organisasjon/utvalg/forum-for-forskningsdekaner/'

Medlemmer

Forum for forskningsdekaner er sammensatt av:

 • En representant fra rektoratet. Representanten er forumets leder.
 • En representant fra hvert fakultet; forskningsdekan eller tilsvarende funksjon

Sekretariatet ivaretas av Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering (SFUI) i Avdeling for fagstøtte (AF).

Sammensetning p.t.:

 • Leder: Viserektor Åse Gornitzka og viserektor Per Morten Sandset
 • Prodekan for forskning Hallgeir Elstad, Det teologiske fakultet
 • Prodekan for forskning Alf Petter Høgberg, Det juridiske fakultet
 • Prodekan for forskning Hilde Irene Nebb, Det medisinske fakultet
 • Prodekan for forskning Ellen Rees, Det humanistiske fakultet
 • Prodekan for forskning Finn-Eirik Johansen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Prodekan for forskning Linda Bergersen, Det odontologiske fakultet
 • Prodekan for forskning Timothy John Brennen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Prodekan for forskning Helge Ivar Strømsø, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Fung. direktør Morten Egeberg, UiO:Livsvitenskap
 • Konst. direktør Vebjørn Bakken, UiO:Energi
 • Direktør Haldor Byrkjeflot, UiO:Norden
 • Museumsdirektør Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum
 • Forskningssjef Jan Terje Lifjeld, Naturhistorisk museum
 • Stipendiat Henrik Andersen Sveinsson, UiODoc

Kommende møter

12 nov.
13:00, Møterom 2, 10. etg., Lucy Smiths hus
11 des.
13:30, Møterom 2, 10. etg., Lucy Smiths hus
Publisert 24. jan. 2015 01:04 - Sist endret 9. aug. 2018 12:50