English version of this page

Hanne Bjerknes

Kandidat til universitetsstyret i gruppen teknisk og administrativt ansatte.

Hanne Bjerknes, seniorrådgiver, Administrative fellestjenester, Det medisinske fakultet.

Forslagsstillere

 • Liv Prestgård, seniorkonsulent, Administrative fellestjenester, MED
 • Kristine Mangerud, seniorkonsulent, Administrative fellestjenester, MED
 • Elin Lunde, seniorkonsulent, Administrative fellestjenester, MED
 • Grethe Thrane Johansen, kommunikasjonsrådgiver, UiO:Livsvitenskap
 • Marcella Orwick Rydmark, seniorrådgiver, Seksjon for forskning og samlinger, NHM
 • Astrid Skiftesvik Bjørkeng, seniorrådgiver, Det odontologiske fakultet
 • Ingun Marie Bjørkelund, seniorkonsulent, Administrative fellestjenester, MED
 • Øyvind A. Berg, seniorkonsulent, Administrative fellestjenester, MED
 • Nina Mino Thorud, seniorkonsulent, NJORD senter for studier av jordens fysikk, MN
 • Mona Pedersen, rådgiver, Eiendomsavdelingen, LOS
 • Eyrun Thune, rådgiver, Institutt for teoretisk astrofysikk, MN
 • Lill-Ann Cathrine Strøm, seniorkonsulent, Kommunikasjonsseksjonen, MN

Valgplattform

Hanne Bjerknes
Hanne Bjerknes

Jeg stiller til valg i universitetsstyret som representant for teknisk og administrativt ansatte fordi jeg ønsker å bidra med mitt engasjement, min erfaring og kompetanse til en institusjon jeg setter svært høyt og en arbeidsplass jeg er glad i. Jeg vil bidra til at vi som til sammen er Universitetet i Oslo oppfyller samfunnsoppdraget innen forskning, undervisning, formidling og innovasjon på best mulig måte, at vi har det godt underveis og at hensynet til bærekraft blir en naturlig del av alle beslutninger. 

Verden er i konstant endring og jeg er mer tilhenger av å møte den med åpne tilnærminger enn med skråsikkerhet om hva som er de rette løsninger for fremtiden. Med vår samlede kompetanse og engasjement bør vi kjenne både tilstrekkelig trygghet og at vi har drivkraften som skal til for å utvikle oss i riktig retning sammen. 

Et offentlig ordskifte der tendenser til polarisering og begreper som alternative fakta og falske nyheter får utvikle seg fritt gjør oss usikre, motløse og gir et uklart bilde av hvem og hva man kan stole på. I Norge er tilliten til forskning meget høy. Dette, sammen med tyngden historien gir oss, akademisk vitebegjærlighet og tryggheten vi finner i en solid organisasjon gir UiO et meget godt utgangspunkt for å være en sunn og viktig motvekt. 

Jeg har med glede registrert at et tettere forhold mellom Universitetet i Oslo og byen vår ofte nevnes i planer og strategier ved universitetet. Det er viktig at ikke UiO eksisterer som en teoretisk idé i Oslobefolkningens hoder, men at vi er aktivt til stede i våre omgivelser gjennom markeringer og samarbeid med ulike institusjoner, organisasjoner og sektorer. Jeg vil gjerne bidra til å invitere byen inn til oss og invitere oss ut i byen! Vi har mange eksempler på hvordan denne holdningen fører til fruktbare samarbeid for UiO i Europa og i verden for øvrig. 

Jeg er pragmatisk anlagt og tror ikke at hver sten må snus når en ny ledelse eller et nytt styre tiltrer. Men jeg leter gjerne etter de små men virkningsfulle grep som kan lose organisasjonen gjennom uklart farvann. Vi er flinke. Vi trives. Vi har gode vilkår. Så må vi gjøre det beste ut av det gode utgangspunktet vi har.

I alle organisasjoner blir gjennomarbeidede planer og strategier alt for ofte liggende i skuffer og skap etter at de er vedtatt. Da resulterer de i lite annet enn atter nye planprosesser. Jeg vil bidra til at gjennomarbeidede, gode idéer og planer ikke låses vekk, men at vi sørger for gjennomføringskraft i organisasjonen når gode beslutningsgrunnlag er på plass.

Som styrerepresentant vil jeg gjøre mitt beste for å representere teknisk-administrativt ansatte slik at vi får de beste muligheter til å bruke vårt engasjement og våre evner for å nå de mål som er satt for utvikling gjennom Strategi 2030 spesielt og til det beste for Universitetet i Oslo.

Tre områder jeg ønsker å vise særlig oppmerksomhet:

 • Kultur for samarbeid. Jeg tror det er mulig å få mer igjen for at UiO er så stort og vil finne ut om vi kan få glede av hverandres erfaringer på flere arenaer enn i dag. I vårt praktiske arbeid ser vi at vi har noe å lære av andre enheters arbeid innen alt fra rekruttering til arrangementer. Kan vi dele mer? Bør vi ha mer felleseie? Jeg ønsker også å løfte samspillet mellom administrasjon og vitenskapelig ansatte og få frem de gode eksemplene slik at de kan inspirere flere. 
 • Karriere – kompetanseutvikling fra A til Å også for teknisk og administrativt ansatte. Jeg vil gjennomgå utviklingsmulighetene innen arbeidsmiljø, lederutvikling, saksbehandling og andre fagområder. Arbeidslivet er i endring og det er klokt å være årvåken for svingninger i søkermassen, for å sikre mangfold og å følge utviklingen i ansattes tilfredshet på jobb. Hva er vi ansatte tilfredse med og hvorfor? Hvilke karriereløp og -muligheter finnes? Er de kjent?
 • En god start: Psykisk og fysisk helse. Jeg tror det er lurt å vektlegge disse aspektene allerede ved ansettelse og i den videre arbeidshverdagen. Det kan være et tema for ordningen for nytilsatte og det kunne gjentas ved oppfriskningsdager. Jeg vil jobbe for at UiO som arbeidsgiver løfter utvikling av arbeidsmiljø og helhetlig helse. 

Min bakgrunn

Utdannelse: Jeg har en samfunnsvitenskapelig utdannelse, bestående av juss og sosiologi fra Universitetet i Oslo, informasjon og samfunnskontakt fra Norges Markedshøyskole og en mastergrad i kommunikasjon fra Bond University i Australia. 
Jeg har gjennomført Solstrandprogrammets lederutviklingskurs for yngre ledere.

Arbeidserfaring: Jeg har arbeidet med kommunikasjon, ledelse og personal i mange ulike virksomheter, fra rekruttering til politikk, gründervirksomhet og forskningsformidling.  

Styreerfaring: Omtrent 20 års erfaring med styredeltakelse og -ledelse i ulike styrer, fra bedrift til sameier og kor.

 

Publisert 14. mai 2021 13:37 - Sist endret 14. mars 2022 10:54